Wat doet de OR-Flex?

De OR is het overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van de medewerkers praten met de directie over alles wat de flexmedewerker en de organisatie aangaat. Als OR-lid ben je zo van veel ontwikkelingen als eerste op de hoogte en heb je de kans een bredere blik te krijgen op je eigen organisatie.

Er zijn onderwerpen waarover de ondernemingsraad zijn advies mag uitbrengen, zoals organisatiewijzigingen en onderwerpen waarvoor de instemming van de OR nodig is. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er zelden advies of instemming wordt gevraagd aan de OR Flex. Deze onderwerpen gaan steeds vaker naar de Centrale Ondernemingsraad van USG People (de COR). Ook in de COR zijn de flexmedewerkers vertegenwoordigd.

Gespreksonderwerpen

Er blijven nog genoeg onderwerpen over om met de directie over te praten. Zie hier zomaar een paar onderwerpen waarover de ondernemingsraad met de directie heeft gesproken:

 • Opleidingsmogelijkheden voor flexmedewerkers
 • De positie van de flexmedewerker, kijk ook naar alle politieke ontwikkelingen en discussies
 • Digitalisering – communicatie tussen de driehoek USG People, klant en flexmedewerker
 • Communicatie tussen vestiging en flexmedewerker
 • Mogelijkheden voor functionerings- en beoordelingsgesprekken met flexmedewerkers
 • Klachten van flexmedewerkers
 • Verzuimbegeleiding flexmedewerkers
 • Verwerking van uren en betaalmomenten aan flexmedewerkers

Zoals je ziet, zijn er dus veel zaken waar de OR zich mee bezighoudt. Een ondernemingsraad kan ook altijd zelf onderwerpen bespreekbaar maken, bijvoorbeeld omdat er signalen zijn van medewerkers.

Kortom: De ondernemingsraad is met recht een orgaan dat een brug slaat tussen medewerkers en directie. 

Kees Stroomer, lid van de Board van USG People, Chief Operating Officer, sluit vanuit de directie aan bij de OR Flex; Hij wil graag deze boodschap over de medezeggenschap meegeven: De medezeggenschap is een waardevol goed binnen onze organisatie, voor ons als board, maar ook voor alle collega’s. Onze ondernemingsraden zijn absoluut belangrijk en hebben veel invloed. Het is dan ook essentieel dat alle delen van de organisatie en alle groepen vertegenwoordigd zijn in deze ondernemingsraden. Een specifieke afvaardiging vanuit onze flexmedewerkers is voor ons daarin van grote waarde. Wij zijn vaak en graag met de raden in gesprek over de algemene gang van zaken en over alle ontwikkelingen die onze organisatie en onze branche aangaan.

Handig om te weten

 • De OR bestaat uit 25 leden.15 leden zijn werkzaam voor Start People (waaronder ASA, Start People, Start People Medi Interim, Start People Transport, USG Restart) en 10 leden zijn werkzaam voor Unique.
 • De OR vergadert in principe in Almere (maar momenteel tijdens de coronacrisis via Microsoft Teams). In Almere is het hoofdkantoor van USG People gevestigd.
 • Op dit moment vergadert de raad meestal op maandag. Na installering van de nieuwe leden zal er gekeken worden wat de beste vergaderdag is voor iedereen. Let op: Dinsdag zal geen standaard vergaderdag zijn.
 • De raad vergadert 7 keer per jaar, tijdens kantoortijden. Waarschijnlijk kan je deze dag niet werken bij je opdracht. Deze dag wordt vergoed op basis van je uurloon.
 • In juli en augustus zijn er in principe geen vergaderingen.
 • Je reiskosten worden vergoed; OV-vervoer op basis van 2e klasse en als je met de auto komt, wordt er € 0,19 per km vergoed op basis van kortste route ANWB-routeplanner.
 • Er is een vergoeding voor de reistijd. Dat wil zeggen dat het eerste uur enkele reis voor eigen rekening is. Alle reistijd meer dan 2 uur op basis van de ANWB-routeplanner wordt dus vergoed. Let op: filetijd en vertragingen bij de trein tellen niet mee.
 • Een ondernemingsraad bespreekt alleen algemene zaken en geen individuele zaken!
 • Alle flexmedewerkers van USG People werken op basis van de ABU CAO. De ondernemingsraad is niet betrokken bij deze onderhandelingen. Arbeidsvoorwaarden worden dus niet in deze ondernemingsraad besproken! 

Ben jij geschikt voor de OR?

 • Ja, als je minstens drie maanden voor Start People werkt
 • Ja, als je interesse hebt in mensen, het bedrijf en de onderwerpen waar je mee te maken krijgt
 • Ja, als je voor je mening uit durft te komen
 • Ja, als je stevig in je schoenen staat, maar ook diplomatiek bent
 • Ja, als je contacten kunt leggen en onderhouden met collega’s

Wat levert het je op?

 • Je leert het bedrijf en de bedrijfsvoering goed kennen
 • Je doet vaardigheden op zoals het voeren van gesprekken, voor je mening uitkomen en netwerken
 • Je ontwikkelt jezelf: je krijgt zelfvertrouwen, durf en gevoel voor de organisatie
 • Voldoening als je iets voor collega’s kunt bereiken en daarbij ook het belang van de onderneming in het oog houdt
 • Je leert samenwerken met veel verschillende mensen

Wil je meer weten over de ondernemingsraad? 
Mail naar de OR Services van USG People via orservices@usgpeople.nl of neem telefonisch contact op met Francine MacLeod (06 - 2854 7327).

Wil jij je kandidaat stellen voor de OR Flex? Meld je dan nu aan! 
Vul dan het formulier in en meld je aan. Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 13 november 2020 aanmelden. Na je aanmelding wordt er contact met je opgenomen.In ons privacy statement kun je nalezen hoe jouw gegevens worden verwerkt.