Over Start People

Flexibiliteit is de nieuwe norm

In een wereld waarin verandering de enige constante is, hebben werkgevers extra behoefte aan flexibiliteit. De flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland wordt versterkt door ons stelsel van sociale zekerheid: mensen worden niet snel in vaste dienst genomen. In plaats daarvan werken werkgevers steeds vaker met flexibele constructies. Zo waren ZZP’ers de voorbije jaren sterk in opkomst en lijkt hun aantal nu op een nieuw, veel hoger niveau te stabiliseren. In onze aantrekkende economie groeien de flexcontracten harder dan de vaste banen. Maak kennis met de nieuwe norm: flexibiliteit.

arbeidsmarkt-flexibiliseringDe nieuwe wet- en regelgeving (Wwz en Wet DBA) kan de komende jaren tot op zekere hoogte effect hebben op de flexibiliteit van arbeidsrelaties. Toch lijkt de trend naar nog meer flexibiliteit onomkeerbaar. Dit komt doordat bedrijven en instellingen geconfronteerd worden met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die rázendsnel verlopen. Daardoor verandert de vraag naar personeel.

De zoektocht naar de ideale vast-flex ratio gaat daarom ook in 2017 volop door. In 2017 zal iedere HR-afdeling moeten bepalen hoe de behoefte aan continuïteit zich nu en in de toekomst verhoudt tot de behoefte aan flexibiliteit.

Tip: Stel uzelf de vraag: wat heeft mijn organisatie nodig?

Zie vast-flexratio’s uit onderzoek niet als heilige graal, maar ga vooral uit van wat uw organisatie nodig heeft om de doelstellingen te bereiken. Iedere situatie is anders, flexibiliteit is maatwerk.

Arbeidsmarkt 2017: Meer trends

Bent u benieuwd naar meer arbeidsmarkttrends? Wij hebben 8 trends beschreven die u niet mag missen. Bekijk het volledige overzicht met kansen, uitdagingen en tips.