Planbition is roosteren en plannen

Op deze pagina lees je alles voor een optimaal gebruik van Planbition: de app waarmee Start People de planning verzorgt voor veel klanten. Op deze pagina lees je hoe je:

  • inlogt
  • het dashboard en de kalender gebruikt
  • (niet-) beschikbaarheid opgeeft
  • diensten bevestigt
  • verlof aanvraagt

Handleiding

De app is zeer flexibel, waardoor sommige opties voor jou kunnen afwijken van deze handleiding. De app is beschikbaar voor Android, Windows Phone en Apple IOS en is te vinden in de stores. Heb je geen smartphone of heb je een andere smartphone dan hiervoor genoemd, dan kan je gebruikmaken van de WebApp. Wil je meer informatie? Lees dan de uitgebreide handleiding

Inloggen

Afb 1 inlog

Heb je de app gedownload op je smartphone of wil je inloggen via de WebApp versie dan moet je de eerste keer inloggen.

  1. Bij de Organisatienaam (Organisation) vul je Startpeople in.
  2. Daarnaast voer je jouw inloggegevens in (Gebruikersnaam = Username en Password = Wachtwoord). Deze informatie ontvang je per e-mail via de vestiging van Start People waar je werkzaam bent. Heb je geen inlog ontvangen? Mail dan de contactpersoon van de vestiging waar je ingeschreven staat.

Dashboard

Je ziet als gebruiker onderin het scherm te allen tijde de eerstvolgende dienst.

Afb 2 dashboard

Je hebt in het dashboard ook de mogelijkheid om bovenin het scherm op het aantal ‘Nog te bevestigen inroosteringen’ te klikken om direct naar het Bevestigingsscherm te gaan. In dit scherm kan je de diensten waarop je bent ingepland bevestigen. Ook kan je in het Dashboard op ‘Nieuwe aanvragen’ klikken om direct naar het scherm te gaan waar je een afwezigheid kan opgeven. Dit doe je als je bijvoorbeeld verlof wilt aanvragen als je op vakantie gaat.

Kalender

Door op het menu icoon Afb 3 icoon kalender te klikken kan je kiezen uit een maand-, week-, of dag overzicht. Het overzicht toont je jouw beschikbaarheden en inroosteringen/diensten. Je zult verschillende gekleurde streepjes per dag herkennen. Hieronder de uitleg van deze kleuren:

Boven een dag kunnen drie blokjes worden getoond:

  • Links wordt de beschikbaarheid getoond (Wit = onbekend, Groen = beschikbaar, Rood = niet beschikbaar);
  • In het midden wordt de kleur van de dienst getoond (Wit = geen dienst, Kleur = Dienst);
  • Rechts wordt getoond wanneer er een aan/afwezigheid (Bijvoorbeeld Verlof) op de dag is ingepland (Wit = geen aan/afwezigheid, Kleur = aan/afwezigheid)

Afb 4 overzicht kalender

Opmerkingen

Voor alle overzichten geldt dat er extra opmerkingen vastgelegd kunnen zijn. Deze worden kenbaar gemaakt door de tekst ‘Extra informatie beschikbaar’. Als je op de afspraak klikt, wordt de detailinformatie getoond.

Afb 5 week

Beschikbaarheid

Met deze menu optie Afb 6 icoon beschikbaarheid kunnen de (niet-)beschikbaarheden worden opgegeven, voor een enkele dag, een langere periode of een zich herhalende periode/cyclus. Nadat je geklikt hebt op de optie opent het onderstaande scherm zich:

Beschikbaarheid mooi

Let op: de volgorde van invullen van de velden is belangrijk. Voordat je op “Opslaan” klikt controleer altijd wat je hebt ingevoerd. Standaard staat de datum ingevuld op de huidige dag. Allereerst zal de beschikbaarheid moeten worden geselecteerd door op ‘Maak hier uw keuze’ te klikken. Maak hier je keuze tussen beschikbaar of niet-beschikbaar. Daarnaast kan er een start-/ einddatum geselecteerd worden door op de invoervelden van en/of t/m te klikken. Op alle dagen binnen de gekozen periode zal de beschikbaarheid dan ingeroosterd worden.

Er kan ook een selectie van dagen gebruikt worden door middel van het klikken op schuifje naast ‘Kalender’ aan de rechterkant van het scherm. Een kalender zal zich vervolgens openen waarbij een aantal dagen kan worden geselecteerd. Als een beschikbaarheid zich dient te herhalen voor één of meerdere dagen, kan dit worden aangegeven door middel van het klikken op het schuifje ‘Herhaling’ aan de linkerkant van het scherm. Het onderstaande scherm wordt zichtbaar:

3
Hier kan vervolgens de dagen waarop de herhaling betrekking heeft worden aangegeven alsmede de weekcyclus waarover de herhaling dient plaats te vinden. Ook is er een vrij veld waar een eventuele opmerking geplaatst kan worden die geldt voor de gehele geselecteerde periode. Als je vervolgens op Opslaan klikt, zal de desbetreffende beschikbaarheid worden opgeslagen. Let op: de volgorde van invullen van de velden is belangrijk. Voordat je op “Opslaan” klikt controleer altijd wat je hebt ingevoerd.

Beschikbaarheid verwijderen

Indien de instellingen voor Start People daarvoor zijn ingesteld bestaat de mogelijkheid om in het maandrooster dag of dagen die een ingeroosterde beschikbaarheid hebben ook weer te verwijderen. Dit gebeurt in de Kalender Afb 3 icoon kalender door middel van het klikken op het ‘prullenbakje’ prulleachter de desbetreffende beschikbaarheid:

Afb 9 beschikbaarheid verwijderen
Bevestigen

Indien Start People gebruik maakt van de functionaliteit om nieuwe – en gewijzigde diensten door de medewerker te laten bevestigen, dan wordt dit weergegeven op het ‘Dashboard’  Afb 10 bevestigen zoals hieronder zichtbaar:

Afb 11 view bevestigen

Je kunt op het aantal inroosteringen op het dashboard klikken of op het Afb 12 icoon overzichticoon in de menubalk. Beide mogelijkheden brengen de gebruiker naar het ‘Bevestiging’ scherm waar een lijst met nog te bevestigen inroosteringen wordt getoond:

Afb 13 totaal overzicht diensten

Aanvragen

In de menuoptie ‘Aanvragen’ Afb 14 icoon aanvragen zie je een overzicht van welke aanvragen er in het verleden door jou  zijn gedaan, op welke data en wat de status van deze aanvragen momenteel is.

Afb 15 overzicht aanvragen

Door op het Afb 17 icoon + symbool te drukken, opent het scherm waar je aanvragen voor afwezigheden kan opgeven ter verdere goedkeuring, afhankelijk van de overige instellingen gemaakt voor de desbetreffende organisatie.

Afb 18 nieuwe aanvraag

Je kunt op ‘Maak hier uw keuze’ klikken om een pop up scherm te openen. Hierin staan de keuzemogelijkheden die door/voor Start People in kwestie zijn aangemaakt. Kies de juiste periode, voeg eventueel een opmerking toe en sla op.