Over Start People

Krapte in de arbeidsmarkt: een tekort aan ICT’ers en vakmensen

Goed nieuws: door de aantrekkende economie stijgt de werkgelegenheid in Nederland. Toch brengt dit goede nieuws ook uitdagingen met zich mee. Zo wordt het bijvoorbeeld steeds lastiger om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Een krappe arbeidsmarkt dus, blijkt uit ons onderzoek naar trends en ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid. Hoe staat het er per sector voor?

In de helft van de sectoren groeit het aantal banen. Vooral bij de detailhandel, bouw, ICT en techniek, en de sector vervoer en opslag. Ook de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling doet het goed. In het derde kwartaal kwamen er 16.000 banen voor uitzendkrachten bij, meldt het CBS.

Het beeld in de industrie is gemengd. Internationaal georiënteerde bedrijven groeien nog beperkt, terwijl de bedrijven die zich richten op de binnenlandse markt profiteren van de groeiende economie.

Er verdwijnt werk

De werkgelegenheid groeit. Toch ligt het aantal banen lager dan in 2008. Door digitalisering en automatisering verdwijnt er nog altijd werk. Dat gebeurde al in de landbouw, bosbouw, visserij en chemie. Maar nu hebben ook de sectoren energie, onroerend goed, het openbaar bestuur, overheidsfinanciën en de financiële dienstverlening hiermee te maken. Zo verdwenen er dit jaar zesduizend banen in de financiële sector, en in 2017 verdwijnen er nog eens vierduizend.

Spanning op de arbeidsmarkt

Het UWV noemt de toestand op de arbeidsmarkt voor de meeste beroepsgroepen ruim of gemiddeld, maar de spanning is toegenomen. Dat is vooral te merken in de ICT en techniek, waar vacatures niet makkelijk worden ingevuld. Daarnaast is er een tekort aan gespecialiseerde vakmensen. Denk aan woningstoffeerders, autorestauratoren en scheepsbouwkundigen.

Het UWV verwacht dit jaar een tekort van vijf- tot zevenduizend ICT’ers. Nu al rapporteert 17 procent van de ICT-bedrijven een tekort aan gekwalificeerde mensen. Bron: Start People trendpaper Visie op werk, november 2016 

Ons advies? Speel in op deze ontwikkelingen

Krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan vakmensen; dat zien we natuurlijk liever anders. Toch is de huidige arbeidsmarkt geen reden tot paniek. Integendeel. Wie zich verdiept in de trends en ontwikkelingen, kan hier juist op inspelen. Als werkgever door te weten hoe u goede medewerkers vindt, boeit en bindt.  En goed werkgeverschap is belangrijk. Voor werkzoekenden en werknemers is het zaak zichzelf te blijven ontwikkelen.

Meer lezen? Bent u benieuwd naar meer inzichten? Download onze trendpaper ‘Binden en boeien in een krappere arbeidsmarkt’.