Over Start People

Meer lachen op het werk? 6 tips om dit te stimuleren

Werkplezier is belangrijk; dat weten we allemaal. Als je plezier hebt in je werk ben je gemotiveerd, doe je graag een stapje extra, lever je betere prestaties en ben je minder vaak ziek. Niet alleen managers hebben door dat werkplezier belangrijk is; ook werknemers geven aan dit belangrijk te vinden. Uit onderzoek van zorgverzekeraar Aevitae, uitgevoerd door Ruigrok Netpanel, blijkt dat maar liefst 87 procent van de werknemers het zeer belangrijk vindt dat er gelachen wordt tijdens het werk. Sterker nog: dat vinden we belangrijker dan koffie (77 procent).

Het onderzoeklachen-op-het-werk is uitgevoerd onder 1640 werknemers in Nederland. Iets meer dan een kwart geeft (26%) aan lachen op het werk zó belangrijk te vinden dat ze zouden overwegen om van werkgever te wisselen wanneer er te weinig gelachen wordt. En 15% heeft ‘meer lachen met collega’s’ als goed voornemen voor 2017. Ook interessant: 28% vindt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat er meer gelachen wordt.

Er zijn verschillende manieren om lachen op de werkvloer te stimuleren. Wij selecteerden zes tips, voor zowel werkgevers als werknemers.

Lachen op de werkvloer: hoe kun je dit stimuleren?

Tip 1:

Ervaar je een te hoge werkdruk of juist te weinig uitdaging? Geef dit aan bij je leidinggevende. Want de sfeer op de werkvloer gaat achteruit als er sprake is van een te hoge werkdruk, te weinig uitdagingen,  en te weinig successen.

Tip 2:

Het is erg belangrijk om een gezamenlijk doel, belang of interesse te hebben. Is dat niet meteen duidelijk? Ga daar dan actief naar op zoek!

Tip 3:

Begroet al jouw collega’s met een lach. Dat helpt echt: want als mens zijn we geprogrammeerd om elkaar te spiegelen. Je zult daardoor automatisch veel gelach terug krijgen.

Tip 4:

Begin de dag net even anders dan normaal. Stel een positieve vraag aan je collega (vraag bijvoorbeeld eens naar het leukste of mooiste dat hij of zij heeft meegemaakt).

Tip 5:

Trakteer je collega’s eens zomaar op wat lekkers. Of haal regelmatig wat te drinken voor hen.

Tip 6:

Zorg er als manager of werkgever voor dat het team zich gesteund voelt. Geef hen bijvoorbeeld regelmatig complimenten, vier gezamenlijk successen, en laat hen meedenken en –praten over belangrijke beslissingen.

Start People wenst je een vrolijk 2017!

Bronnen: Intermediair & Lachwinkel.nl