Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit diep geworteld in het DNA van onze sociaal gemotiveerde organisatie. Dat zie je op verschillende manieren terug.

Restart is onderdeel van Start People

start-people-restart-logo-rgb-300x88

Met Restart spannen we ons al meer dan vijfentwintig jaar in om mensen met een lichamelijke handicap, een chronische ziekte of een verstandelijke of psychische beperking aan een passende baan te helpen. Wij vinden het heel belangrijk dat ook deze mensen de kans krijgen (weer) volwaardig deel te nemen aan het arbeidsproces. Met Restart begeleiden we elk jaar meer dan 5.000 mensen naar werk. Daarnaast begeleiden we al jaren (grote) landelijke werkgevers die met arbeidsgehandicapten aan de slag willen.

Maatschappelijke initiatieven

Daarnaast ondersteunen we verschillende maatschappelijke initiatieven die zich richten op de arbeidsmarkt. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:

  • Fier, dat geweld in relaties wil stoppen en slachtoffers begeleidt bij (her)intrede op de arbeidsmarkt
  • De Stichting Lezen & Schrijven, die laaggeletterdheid bestrijdt
  • De Stichting Prokkel, die eendaagse stages organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking