Restart

Restart levert diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de inclusieve arbeidsmarkt. Denk hierbij aan outplacement, arbeidsre-integratie, begeleid werken en sociale activering. In uw HR-werk is de problematiek enorm divers en er bestaat een woud aan wetten en regels.

Kunt u ook wel hulp gebruiken bij:

  • een reorganisatie (voorkomen);
  • vergrijzing, verhoogd ziekteverzuim of te weinig (interne) mobiliteit;
  • langdurig zieke medewerkers;
  • of passend werk bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

StartPeople_restart_imageRestart is uw partner met kennis van zaken en het hart op de juiste plaats. Daarom maken we onze diensten voor mobiliteit, (re-)integratie en inzetbaarheid altijd op maat.

Duurzaam succes

We leven in een maatschappij waarin ieder individu niet alleen mág maar ook móét meedoen. Dat vraagt veel nieuwe initiatieven van mensen en bedrijven. Zij zoeken hun weg in de veranderende arbeidsmarkt. Restart plant uw route.

Onze aanpak is eerlijk, transparant en altijd praktisch ingestoken. Restart heeft als eerste werk gemaakt van arbeidsintegratie. Al die jaren doen we dat uiterst zorgvuldig en professioneel, en altijd vanuit sociaal gemotiveerde betrokkenheid.

Restart ondersteunt op maat bij het…

  • … inrichten van een (intern) mobiliteitsbureau bij reorganisaties.
  • … verjongen van uw organisatie met De Generatieregeling.
  • … in hun kracht zetten van mensen om ze te leren zelf de regie over hun loopbaan te nemen.
  • … arbeidsmarktfit maken van mensen.
  • … beperken van kosten bij outplacement en re-integratie en het voorkomen van boetes bij langdurig verzuim.
  • … begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar een plek op de arbeidsmarkt.

Misschien wel binnen uw organisatie?

restart header

Het start met contact

logo_restartWilt u meer weten? Bent u benieuwd hoe wij mensen en organisaties verder brengen? Bel 0800 737 82 78 of stuur een e-mail naar restart@startpeople.nl. Kijk ook voor meer informatie op www.usgrestart.nl.