Sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein: Start People helpt u verder. Met coaching, advies en het leveren van de juiste professionals in het sociaal domein. Sinds januari 2015 is niet het Rijk, maar uw gemeente verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, (jeugd)zorg en welzijn. Naast het groeiend aantal taken in het sociaal domein heeft u ook te maken met bezuinigingen en verandertrajecten. Mist u de juiste kennis en ervaring om uw nieuwe taken goed uit te voeren? Of heeft u te weinig capaciteit?

Schema sociaal domein

 

Voor de ontwikkeling van uw gemeente

< U wilt met uw gemeente een passend beleid opstellen rondom het sociaal domein?
> Wij staan u bij met visie en advies in de volle breedte van het sociaal domein.

<U wilt een verregaande publiek/private samenwerking aangaan met lokale partijen?
> Wij bieden u toegang tot ons sterke netwerk op lokaal niveau, met de focus op samenwerking.

< U wilt uw medewerkers trainen en coachen in het succesvol bemiddelen van (moeilijk plaatsbare) uitkeringsgerechtigden en/of mensen met een arbeidsbeperking?
> Wij bieden trainingen op maat die uw adviseurs of klantmanagers overtuigend leren bemiddelen en speciale doelgroepen leren begeleiden.

< U wilt uw medewerkers kennis en vaardigheden bijbrengen in de omgang met nieuwe doelgroepen?
> Wij bieden professionele coaches met een schat aan ervaring die uw mensen ‘on the job’ naar een hoger niveau helpen.

< U wilt binnen uw gemeente invulling geven aan de inclusieve arbeidsmarkt?
> Wij helpen u naar inclusief werkgeverschap met een optimaal rendement.

< U wilt de duurzame inzetbaarheid van uw gemeente optimaliseren?
> Wij helpen u met advies en uitvoering.

Voor de uitvoering van uw taken

< U wilt tijdelijk extra capaciteit in huis halen om (moeilijk plaatsbare) uitkeringsgerechtigden naar werk te bemiddelen?
> Wij bieden een flexibele pool van klantmanagers met kennis van speciale doelgroepen.

< U wilt (moeilijk plaatsbare) uitkeringsgerechtigden helpen met ondersteuning bij het solliciteren?
> Wij bieden bewezen trainingen vol inspiratie die uw cliënten een echte ‘boost’ geven.

< U wilt mensen met een arbeidsbeperking snel uitzicht geven op een baan?
> Wij bieden jobcoaches die mensen met een arbeidsbeperking trainen, bemiddelen, coachen en begeleiden op de arbeidsmarkt.

< U wilt extra capaciteit hebben om taken op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke zorg uit handen te nemen?
> Wij bieden (medische) professionals die het volledige proces, van preventieve maatregelen tot indicatiestelling en het leveren van de daadwerkelijke zorg of begeleiding, (gedeeltelijk) uit handen kunnen nemen.

Thuis in het sociaal domein

Start People is een goede bekende in de overheidssector. We werken voor ruim 160 gemeenten in Nederland en leiden onze professionals speciaal op voor deze branche.

  • we hebben inhoudelijke kennis van wet- en regelgeving
  • we beschikken over een lokaal sterk netwerk en zitten bij veel bedrijven en gemeenten in huis
  • onze eigen database bevat veel kandidaten die u kunnen ondersteunen
  • we werken optimaal samen binnen ons vestigingennetwerk
  • maatschappelijke betrokkenheid zit sinds de oprichting in ons DNA
  • we durven naast u te gaan staan en geven eerlijke, duidelijke en complete informatie

Start People brochure Sociaal DomeinWilt u meer lezen over onze oplossingen in het sociaal domein? 

Download brochure 'Samen sterk in het sociaal domein'

Het start met contact

Bent u benieuwd hoe Start People uw gemeente verder kan helpen? Stuur een e-mail naar info@startpeople.nl.