Solliciteren

Schrijf je in voor arbeidsbemiddeling en solliciteer gericht op deze vacature.

Deze vacature bestaat helaas niet (meer).

Adviseur Leerwerkloket

Start People Heerlen XL

Standplaats
Roermond
Opleiding
HBO
Vakgebied
Overheid
Vacaturenummer
1AV0043398

De adviseur van het Leerwerkloket is de generalist die alle vragen zelf digitaal of fysiek beantwoordt vanuit het Leerwerkloket. Hij/zij heeft de kennis of haalt de kennis bij de specialist van de partners en maakt goed gebruik van de platforms zoals o.a. NL leertdoor, Limburgleert.nl en Leo Loopbaan. Hij/zij zorgt dat de bezetting van het loket vanuit de partnerorganisaties geregeld is, organiseert de dagdagelijkse gang van zaken in het loket en rapporteert aan de projectleider.

Bij de aanpak van de adviseur Leerwerkloket staat de klantvraag centraal. Per klant bekijkt hij/zij wat de meest doeltreffende volgorde van stappen is. De werkzaamheden van de adviseur bestaan in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

 • Adviesgesprekken voeren met werkzoekenden, werkenden en studenten. Dit gebeurt via verschillende communicatiekanalen (persoonlijk, telefonisch of digitaal) zodanig, dat iedere klant een doeltreffend en op maat gemaakt (loopbaan)advies krijgt op het gebied van scholing, beroepen en/of arbeidsmarkt.
 • Waar specifieke expertise van partners nodig is vindt doorverwijzing plaats.
 • Bemensen van het Leerwerkloket.
 • Actieve bijdrage leveren aan de voorlichting in Midden-Limburg over het belang van een leven lang ontwikkelen.
 • Inzichtelijk maken van het scholingsaanbod in Midden-Limburg.
 • Informatie verstrekken over, en/of toepassen van financieringsmogelijkheden voor scholing;
 • Mogelijke knelpunten op het gebied van leren en werken signaleren en hierop actie ondernemen.
 • Samen met de werkgeversdienstverlening Midden-Limburg mee bouwen aan leerwerkarrangementen.
 • Verrichten van administratieve werkzaamheden.

Gevraagde opleiding en ervaring:

 • HBO
 • Ruime ervaring in adviesgesprekken
 • Kennis van de Nederlandse opleidingsstructuur/(volwassenen-)beroepsonderwijs
 • Kennis van de regionale arbeidsmarkt en opleidingsvraagstukken bedrijfsleven
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Fulltime beschikbaar voor 36 uur per week

Competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Proactief handelen
 • Netwerken en verbinden
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Resultaatgerichtheid

Het Leerwerkloket Midden-Limburg is het expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken. Een loket waar iedereen terecht kan voor advies over scholing, loopbaan en competenties.
Vanuit het loket worden werkzoekenden en werkenden actief benaderd en gestimuleerd om van scholingsmogelijkheden gebruik te maken.

Het Leerwerkloket Midden-Limburg is een samenwerkingsverband van UWV, de Midden-Limburgse gemeenten en de mbo-scholen. We werken nauw samen met het SBB en de werkgeversdienstverlening in Midden-Limburg. Onze uitdaging is om werkgevers, onderwijsinstellingen en de Midden-Limburgse bevolking actief en duurzaam betrokken te krijgen bij het thema ‘een leven lang ontwikkelen’. Investeren in kennis is noodzakelijk om de snelle en complexe veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden en duurzame en flexibele inzetbaarheid te bevorderen. Dit leidt ertoe, dat de vraag van werkenden, werkzoekenden, bedrijven en instellingen naar scholing toeneemt.

Het Leerwerkloket Midden-Limburg is onafhankelijk en deskundig. Om meer werkzoekenden, werkenden en werkgevers goede ondersteuning te geven bij hun leer- en ontwikkelvragen openen we in 2021 een fysiek loket waar de dienstverlening vooralsnog digitaal plaatsvindt vanwege de Covid-19 maatregelen. De locatie is in Roermond. In de toekomst is het mogelijk dat er spreekuren georganiseerd worden in de regio Weert en/of Echt-Susteren.

Vanwege de toenemende vraag wordt het Leerwerkloket Midden-Limburg uitgebreid. De functie van adviseur Leerwerkloket is een relatief zelfstandige functie, binnen een team van adviseurs en de projectleider.

De adviseur heeft als doel de klant een duurzaam perspectief te bieden op het vinden of behouden van werk. Dit doet de adviseur door de juiste verbindingen te leggen om te komen tot een passend.

Het is belangrijk dat de adviseur flexibiliteit toont en kan werken in een nieuw op te starten multidisciplinair team waarin operationeel wordt samengewerkt voor de klant op het gebied van loopbaan- en scholingsadvies. De kaders zijn bekend en samen met het team ga je ontdekken wat het
beste werkt voor de klant. De adviseur heeft een dienstverband bij één van de Midden-Limburgse gemeenten of wordt ingehuurd bij de gemeente Roermond (centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio), van waaruit de adviseur gaat werken bij het Leerwerkloket Midden-Limburg, in eerste instantie voor een jaar (parttime is bespreekbaar).integraal ontwikkel- en/of scholingsadvies.

Het betreft een full-time dienstverband van 36 uur per week met een tijdelijk dienstverband van 5-4-2021 tot 31-12-2021. Salarisindicatie is schaal 9 volgens de gemeente CAO (tussen €2756,- en €4048,-)