Solliciteren

Schrijf je in voor arbeidsbemiddeling en solliciteer gericht op deze vacature.

Deze vacature bestaat helaas niet (meer).

Consulent WIZ

Start People Heerlen XL

Standplaats
Kerkrade
Opleiding
HBO
Vakgebied
Overheid
Vacaturenummer
1AV0059666

De werkzaamheden en taken richten zich vooralsnog op het project van sociale activering. Sociale activering is mogelijk een eerste stap naar werk. Bij sociale activering leert de klant aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen door het opdoen van ritme, regelmaat en arbeidsgewenning. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van dit traject.

Het gaat vaak om het enthousiasmeren, motiveren en coachen van klanten. De consulent moet dan ook buiten kaders willen en kunnen denken. Aantoonbare ervaring en affiniteit met de doelgroep is van belang. Kennis van de sociale kaart in de regio is een pré. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker die beschikt over een passende opleiding en een goede pro actieve werkhouding.

Wat ga je doen?

 • Je verzorgt de intake van cliënten betreffende de toegewezen aanvragen / verzoeken / meldingen ingevolge de Participatiewet en toetst en beoordeelt
  deze aan de hand van vigerende wet- en regelgeving en gemeentelijk vastgesteld beleid.
 • Je stelt onderzoek in naar de persoonlijke omstandigheden van de cliënt.
 • Je vergaart alle relevante informatie en eventuele adviezen van ketenpartners en stelt rapportages, beoordelingen en beschikkingen op en voert de
  daarmee samenhangende correspondentie.
 • Je verzamelt en beheert data en gegevens voor de beleidsuitvoering.
 • Je bewaakt de uitvoeringsprocessen en daarmee samenhangende procedures en signaleert verbetermogelijkheden in de werkprocessen.
 • Je verricht de met de taakstelling samenhangende administratieve werkzaamheden.
 • Je geeft voorlichting en verstrekt informatie over voorzieningen binnen het sociaal domein aan (potentiële) cliënten en hun eventuele cliëntsysteem.
 • Je beheert en bewerkt digitale bestanden en informatiesystemen.
 • Hbo-opleiding, bijvoorbeeld HSAO Sociaaljuridische dienstverlening of HSAO Maatschappelijk werk en dienstverlening, HSAO Sociaalpedagogische
  hulpverlening of HBO Ergotherapie.
 • Kennis van de functierelevante wet- en regelgeving (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en/of Wet gemeentelijke
  schuldhulpverlening)
 • Kennis van de sociale kaart en het specifieke gemeentelijk beleid met betrekking tot het Sociaal domein.
 • Communicatief
 • Flexibel
 • Stressbestendig
 • Klantgericht
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Analytisch vermogen
 • Besluitvaardig/daadkrachtig
 • Persoonlijkheidskenmerken
 • Empathisch vermogen, omgevingsbewustzijn, creatief, gedreven en initiatief-nemend

Ben jij doortastend en heb jij de échte hulpvraag snel op tafel? Word jij er enthousiast van wanneer je de cliënt in beweging krijgt? Je mobiliseert het netwerk van de cliënt en doet een beroep op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Door middel van de juiste gesprekstechnieken, weet jij de juiste middelen in te zetten. Daarbij is het van belang dat jij de wet – en regelgeving kent rondom Participatie.

De samenleving kantelt. Vanuit een centraal van bovenaf georganiseerde samenleving vindt er een beweging plaats naar een decentrale van onderop gestuurde netwerksamenleving. Een beweging die sterk gekarakteriseerd wordt door grote decentralisatie opgaven én die met aanzienlijke financiële opgaven wordt geconfronteerd.

Wij streven naar een samenleving waarin onze burgers zelfredzaam zijn en betrokken bij elkaar. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en niemand mag buiten de boot vallen. Het uitgangspunt is dat de voorzieningen gerealiseerd worden binnen de totale rijksbijdrage. Eigen kracht en “samen-kracht”, dat vragen we van en gunnen we aan onze inwoners!

De afdeling Werk Inkomen en Zorg (WIZ) bestaat uit de clusters, Participatie en Zorg (Jeugd/WMO). De organisatie van de afdeling WIZ bevindt zich in een fase van doorontwikkeling, waarbij aandacht is voor meer zelforganisatie, optimale samenwerking en sturen op vertrouwen, waarbij de clusterleider medewerkers coacht en helpt om in hun kracht te komen. Cluster Participatie is volop in beweging. Momenteel wordt een nieuwe klantreis met de burger centraal vorm gegeven. Door het centraal stellen van de burger worden de huidige teams samengevoegd en spreken we over front-, mid- en backoffice werkzaamheden en taken. Integraal samenwerken dient een vanzelfsprekendheid te worden. In het 4e kwartaal willen we dit uitrollen en medewerkers daar te werk stellen waar hun talenten en kwaliteiten ten volste worden benut en tot ontplooiing komen.

Wij bieden jou een tijdelijk dienstverband voor 36 uur tot tijdelijk dienstverband ( fulltime). Salaris is ingeschaald in schaal 9 volgens de gemeentelijke CAO
(€ 2.756 - € 4.048). Vanuit Start People krijg jij 25 vakantiedagen per jaar en 8,33% vakantiegeld.