4 stappen desktop
Sollicitatie flow 2

Solliciteren

Schrijf je in voor arbeidsbemiddeling en solliciteer gericht op deze vacature.

x Bestandstype doc, docx, pdf van maximaal 3 MB

Upload hier jouw cv waarmee je je optimaal presenteert aan ons en aan (potentiële) opdrachtgevers. Het al dan niet opnemen van een foto in je cv geschiedt op basis van vrijwilligheid en heeft geen negatieve consequenties. Door het uploaden van een cv met foto verleen je toestemming aan Start People en haar concernvennootschappen om deze te verwerken en te verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers.

Jouw gegevens worden gebruikt voor arbeidsbemiddeling, welk proces deels geautomatiseerd plaatsvindt. In ons privacy statement kun je nalezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken.

Interim Specialist Ouderengeneeskunde

Start People Arts en Specialist Den Haag

Standplaats
Amsterdam
Opleiding
WO
Vakgebied
Artsen en Specialisten
Vacaturenummer
7306000137

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven Interim Specialist Ouderengeneeskunde met ervaring.

Je taken bestaan o.a. uit:

  • Het onderzoeken en observeren van cliënten (intra-, trans- en extramuraal) met somatische en/of psychische ziektebeelden en/of psychosociale problemen;
  • Verricht onderzoek, stelt diagnoses, stelt een medisch behandelplan op en draagt zorg voor uitvoering. Schrijft in dit kader zo nodig medicatie voor en/of indiceert behandeling/begeleiding door andere disciplines;
  • Controleert en evalueert de behandelresultaten past indien nodig het behandelplan aan;
  • Verwijst zo nodig naar externe specialisten en treedt hierbij als intermediair tussen cliënt en externe behandelaar en houdt regie over de behandeling;
  • Beoordeelt of de medische behandeling bijdraagt aan het welbevinden van de cliënten en of de behandeling moet worden voortgezet, dan wel afgebouwd (palliatieve zorg);
  • Geeft richtlijnen of adviezen aan cliënten of cliëntsystemen over preventie, bejegening, verzorging en over aanpassingen in de fysieke (woon)omgeving en ondersteuning van het sociaal systeem;
  • Begeleidt en beoordeelt artsen in opleiding, voert in dat kader begeleidingsgesprekken, en is (medisch) eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. Vervult in dit kader achterwacht tijdens bereikbaarheidsdiensten;
  • Heeft een consultatieve functie ten behoeve van artsen uit de eerste lijn en medisch specialisten.

Een uitgebreider functieprofiel is uiteraard beschikbaar.

Voor deze Interim opdracht heb je de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde afgerond, een afgeronde kaderopleiding is een pré.
Uiteraard beschik je over relevante werkervaring om een interim opdracht met succes op te pakken. Daarnaast ben je een ondernemende specialist, die het leuk vindt om te bouwen en die op collegiale wijze een team kan laten groeien.
Je beschikt over organisatiesensitiviteit, je bent een echte netwerker en je denkt in kansen en mogelijkheden.

Kandidaten met interesse voor vast dienstverband worden ook uitgenodigd om te reageren.

Onze opdrachtgever is een organisatie in ontwikkeling. Zij bieden in een groot deel van Noord-Holland (de kop van Noord-Holland, Zaanstreek/Waterland en Amsterdam) binnen diverse locaties zorg en behandeling voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ), langdurige zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen (WLZ), kortdurend verblijf, (ELV) palliatieve zorg en zorg bij Korsakov. In de extramurale dienst bieden zij wijkverpleging, dagbesteding, verzorgd wonen, medische en paramedische behandeling en ondersteuning in zorg en welzijn. Kenmerkend voor de organisatie is dat zij de zorg op die manier inrichten, dat het voor iedere cliënt gericht is op de door hen bepaalde hulpvraag.

De specialist ouderengeneeskunde heeft binnen deze organisatie steeds meer een superviserende rol, waardoor ruimte is voor innovatie en ontwikkeling. Je werkt actief samen met basisartsen, psychician assistants en verpleegkundig specialisten. Aan een ieder wordt volop de ruimte geboden zich verder te ontwikkelen en te leren, waarbij de kwaliteit van zorg altijd voorop staat.

Werken binnen de behandeldienst van onze opdrachtgever is werken in een dynamische omgeving en inspraak hebben in de inhoud. Zij ontwikkelen zich steeds tot een nog professionelere en moderne organisatie. Vanuit deze visie werken zij aan een goede basis die toekomstbestendig is.

Wij bieden een uitdagende Interim opdracht waarvan het aantal uren en de duur in nader overleg te bepalen is. De opdracht is zowel parttime als fulltime in te vullen.

Binnen deze organisatie die volop in ontwikkeling is kun je samen met je collega's veel bereiken. In een prettige en collegiale werksfeer wordt hard gewerkt om met elkaar de beste zorg te leveren aan de cliënten.

Wil je meer weten? Neem contact op met Stephanie van Soelen via 06-42263682 of svansoelen@startpeople.nl