Solliciteren

Schrijf je in voor arbeidsbemiddeling en solliciteer gericht op deze vacature.

Deze vacature bestaat helaas niet (meer).

Junior adviseur Openbare Orde

Start People Heerlen XL

Standplaats
Valkenburg
Opleiding
HBO
Vakgebied
Overig
Vacaturenummer
1AV0030813

Deze fulltime functie maakt onderdeel uit van het team het team Veiligheid Toezicht en Handhaving. Je werkt nauw samen met een collega jurist in hetzelfde vakgebied.
Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventief beleid voorop staat. De inzet daarbij is om de betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsbesef van burgers te vergroten. Als preventieve inzet niet werkt, volgt handhaving. Om kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te bieden is team overstijgend en multidisciplinair samenwerken binnen de gemeente en andere samenwerkingspartners noodzakelijk.
Het team bestaat uit een vijftiental medewerkers en ressorteert direct onder een teamleider.

Wat ga je in deze functie doen?
Je ondersteunt de adviseur Openbare Orde en Veiligheid in de volle breedte van zijn functietaken, zoals de uitwerking van zijn adviezen aan de burgemeester, het bestuur en management. Je draag mede zorg voor het ontwikkelen en de coördinatie van het integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma. Je bent bezig met beleidsadvisering op het gebied van Openbare orde en veiligheid, Wet BIBOB, Opiumwet, Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, Damoclesbeleid, Drank en Horecawet, APV en Gemeentewet, inclusief crisisbeheersing. Je ondersteund c.q. participeert bij projectgroepen zoals de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Regionaal Bestuurlijk Overleg.

Je krijgt energie van nieuwe kansen voor onze gemeente en het ontwikkelen van de juiste kaders en instrumenten hiervoor. Je kunt snel schakelen, prioriteiten stellen en hoofdlijnen vasthouden zonder de details te vergeten. Je hebt de sensitiviteit om op het juiste moment de juiste personen te informeren en erbij te betrekken. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk helder en compact standpunten en adviezen formuleren en motiveren. Je persoonlijke drijfveer ligt meer op het verwerven van persoonlijke autonomie, ruimte en verantwoordelijkheid voor het bereiken van resultaten dan op gebondenheid en zekerheid met vaste regels. Je vindt het leuk om binnen een dynamische politiek-bestuurlijke krachtenveld te werken. Je weet wat er speelt in de samenleving en voelt aan waar politieke risico’s zitten.
Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau met passende affiniteiten. Je hebt actuele kennis over juridische bestuursrechtelijke handhavingsprocedures en ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie.

De gemeente Valkenburg aan de Geul bruist. Met een inwonersaantal van nog geen 17.000 inwoners behoren wij tot de kleinere gemeenten in het land. Dit staat in schril contrast met het aantal bezoekers dat jaarlijks naar onze gemeente komt. Met meer dan 1 miljoen overnachtingen en een veelvoud kennen wij een dynamiek die niet te vergelijken is met andere gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit zorgt voor een uitdagend takenpakket voor onze medewerkers.
We maken niet alleen mooie plannen, we voeren ze ook uit. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een uniek ambtelijk apparaat: gewend om mee te denken met inwoners en ondernemers, korte lijnen met bestuur, hoog ambitieniveau en altijd resultaatgericht. Wij bieden een uitdagende en dynamische functie en werkomgeving waarin je jezelf geen moment zult vervelen.

Plek binnen de organisatie
De functie maakt onderdeel uit van het team het team Veiligheid Toezicht en Handhaving. Je werkt nauw samen met een collega jurist in hetzelfde vakgebied.
Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventief beleid voorop staat. De inzet daarbij is om de betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsbesef van burgers te vergroten. Als preventieve inzet niet werkt, volgt handhaving. Om kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te bieden is team overstijgend en multidisciplinair samenwerken binnen de gemeente en andere samenwerkingspartners noodzakelijk.
Het team bestaat uit een vijftiental medewerkers en ressorteert direct onder een teamleider.

Handhavingsvisie
Gemeente Valkenburg aan de Geul: Professioneel, Gecommitteerd en Burgergericht!!
De gemeente Valkenburg aan de Geul stelt een gezonde, veilige, leefbare en groene leefomgeving centraal. Handhaving is één van de middelen om de kwaliteit van wonen, leven en werken te behouden en te versterken. Het bestuur streeft naar een gestructureerd en integraal handhavingsbeleid, waarbij preventief beleid voorop staat. De betrokkenheid en het eigen verantwoordelijkheidsbesef van de burgers moeten daarbij worden vergroot.
Als de preventieve inzet (informatievoorziening) niet werkt, volgt de daadwerkelijke handhaving. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te borgen, te optimaliseren en te continueren is afdeling overstijgend en multidisciplinair samenwerken binnen de gemeente noodzakelijk.
Belangrijke ontwikkelingen de laatste jaren zijn de integrale handhaving en de wijkgerichte benadering. Bij integrale handhaving vinden controles plaats op verschillende disciplines (milieu, bouwen en RO, brandveiligheid). Afhankelijk van de complexiteit zijn hierbij een of meer toezichthouders tegelijk betrokken.

We bieden je een uitdagende fulltime job voor 36 uur per week.
Het salaris is afhankelijk van de ervaring aanloopschaal 9 of functieschaal 10 van de CAO Gemeenten. Het gaat om een functie voor de tijdelijke duur van een half jaar, ingang per 01-11-2020.