Solliciteren

Schrijf je in voor arbeidsbemiddeling en solliciteer gericht op deze vacature.

Deze vacature bestaat helaas niet (meer).

Medewerker Bedrijfsvoering

Start People Den Haag Overheid

Standplaats
'S-Gravenhage
Opleiding
MBO 1/2
Vakgebied
Overheid
Vacaturenummer
1AV0069193

Wij zijn voor het ministerie van Defensie op zoek naar een medewerker bedrijfsvoering.

Je verricht algemene facilitaire werkzaamheden door:

 • Het verzorgen van de bewassing;
 • Het afleveren, inleveren en omwisselen van inventarisgoederen;
 • Het verrichten van fysieke werkzaamheden (zoals het verplaatsen van inventarisgoederen, bij kleine verhuizingen en het (her)inrichten van ruimtes);
 • Het leveren van brandstoflaadstation- en afspuitplaatsservice;
 • Het verrichten van taken in de fotostudio t.b.v. de aanmaak smartcard;
 • Het schoonhouden van de terreinen en gebouwen, waaronder het ledigen van afvalemmers, het verrichten van corveewerkzaamheden en het (al dan niet tijdelijk) aanbrengen van bewegwijzering op het complex;
 • Het begeleiden van personen voor onderhoudswerkzaamheden of leveranciers op locatie;
 • Het uitvoeren van werkzaamheden op basis van ontvangen werkorders/-bonnen om invulling te geven aan specifieke klantwensen;
 • Het (zonodig) verplaatsen en onderhouden van de aan de FBD-Regio toegewezen voertuigen;
 • Het nemen van maatregelen om onveilige situaties, defecten, storingen en schade te voorkomen;
 • Het zo spoedig mogelijk melden van geconstateerde defecten en voortgangscontrole uitvoeren op de reparatie;
 • Het periodiek controleren van brandbestrijdingsmiddelen en het uitvoeren van overige (wettelijk) verplichte controles;
 • Het in het kader van het legionellabeheersplan periodiek spoelen van watertappunten.

.Distribueert de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio door:

 • Het halen en brengen van post bij het afleveradres van de eenheid;
 • Het sorteren van inkomende externe post en het afleveren daarvan bij de eenheid alsmede het zorg dragen voor verzending van de uitgaande post, inclusief expreszendingen;
 • Het registreren van bijzondere verzendingen en verstrekken van informatie aan gebruikers over postverzending, postformulieren, aangetekende post en expreszendingen.

 • Ervaring met de post en logistieke achtergrond;
 • Minimaal MBO 2 werk en denkniveau;
 • Goede beheersing van Nederlands in woord en geschrift
 • Praktische kennis van gangbare procedures, gereedschappen en hulpmiddelen op het gebied van algemene facilitaire dienstverlening en postverzorging; vaardigheid in de toepassing hiervan;
 • Kennis van de lokale situatie van de te verzorgen eenheden;
 • Vaardigheid in het uitvoeren van diverse routinematige onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, terreinen, inventaris en voertuigen en van overige algemene facilitaire werkzaamheden;
 • Vaardigheid in het uitvoeren van eenvoudige administratieve werkzaamheden;
 • Inzicht in de eisen en procedures voor postverzorging; vaardigheid in het toepassen van de procedures.

Het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) in Den Haag is het shared service center voor Defensie. Het DOSCO ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht met onder andere huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten. Het DOSCO levert haar producten en specialistische diensten op kosteneffectieve
wijze volgens afgesproken kwaliteit, levertijd, hoeveelheid en tegen marktconforme prijzen.

Het FBD is opgehangen onder de Divisie Facilitair & Logistiek, Directie Facilitair. Het FBD is de facilitaire dienstverlenende organisatie van Defensie. Het FBD bestaat uit een Commandant, plv. Commandant tvs. Chef Staf, een Centrale Staf (commandogroep, interne ondersteuning en 2 stafafdelingen) en zeven FBD-Regio's.
De werkzaamheden worden verricht binnen een FBD-Regio. De FBD-Regio beschikt naast een eigen staforganisatie over meerdere FBD-locaties waarbinnen een Locatiemanager, Service Balie en Ondersteunende Diensten zijn georganiseerd.

De locatie verzorgt de levering van facilitaire diensten en producten ten behoeve van in- en externe klanten. In dit kader worden de wensen en behoeften van in- en externe klanten geïnventariseerd, wordt overleg gevoerd met de klant over de gewenste kwaliteit/prijsverhouding en wordt de kwaliteit en voortgang van de dienstverlening bewaakt. De locatie bestaat uit een eenheid Ondersteunende Diensten en een eenheid Servicebalie.

De eenheid Ondersteunende Diensten wordt als backoffice functioneel ingezet door de Servicebalie. De eenheid Ondersteunende Diensten houdt zich bezig met de operationele uitvoering van de algemene facilitaire diensten. De eenheid Ondersteunende Diensten bestaat uit de volgende functies: Hoofd Ondersteunende Diensten, Assistent Hoofd Ondersteunende Diensten, 1e Facilitair Medewerker, Facilitair Medewerker Milieu, Facilitair Medewerker Huisvesting en Facilitair Medewerker Algemeen.

Functionaris is belast met het verrichten van algemene facilitaire werkzaamheden en het distribueren van de post voor eenheden binnen het verzorgingsgebied van de FBD-Regio.

 • Een werkweek van 38 uur (fulltime) binnen een uitdagende werkomgeving;
 • Een bruto uurloon van €13,54 (dit salaris staat vast);
 • Een tijdelijk dienstverband van 12 mnd van o.b.v. een detacheringsovereenkomst wij verdelen deze in 2 contracten van 6 maanden;
 • Deze opdrachtgever vergoedt een gedeelte van jouw reiskosten, vraag hierover na bij de afdeling Recruitment;
 • Werken via een toonaangevende uitzendonderneming met unieke vacatures die gespecialiseerd is binnen de overheid;
 • Werken binnen een organisatie die bijdraagt aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld;
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren en enthousiaste Recruiters & HR-medewerkers;
 • Een opbouw van vakantiedagen naar rato;
 • Om je persoonlijke ontwikkeling op peil te houden bieden wij gratis online trainingen aan via Good Habitz;
 • Voor deze opdrachtgever is het aanvragen van een VOG noodzakelijk (deze verzorgen wij voor jou);
 • De deadline voor deze vacature is 23 november Na deze datum hebben wij niet voldoende tijd jou nog mee te nemen in de selectie.