Solliciteren

Schrijf je in voor arbeidsbemiddeling en solliciteer gericht op deze vacature.

Deze vacature bestaat helaas niet (meer).

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Start People Den Haag Overheid

Standplaats
'S-Gravenhage
Opleiding
HBO
Vakgebied
Overheid
Vacaturenummer
1AV0066487

Adviseur met ervaring op het gebied van Life Sciences and Health en affiniteit met de Nederlandse zorgsector.

Team Valorisatie en Sectoren zoekt een adviseur die wil werken aan de onderwerpen innovatie, digitalisering en ondernemerschap. Binnen het team werkt de adviseur aan diverse opdrachten die in het team worden uitgevoerd. Daarbij ligt de focus op de Subsidieregeling ondersteuning Wijkverpleging, en de andere regelingen die worden uitgevoerd voor het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zoals de SET en SET-Covid.

In het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 worden de uitdagingen en afspraken van de sector beschreven. Dit zijn landelijke afspraken tussen Zorgverzekeraars, branche- en beroepsverenigigingen, de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG) en VWS. De beleidsregel ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode van implementatie. Het is de bedoeling dat dit de aanvragers op weg helpt, waarbij zij de activiteiten na het aflopen van de beleidsregel zelf voortzetten. Concreet gaat het om de onderwerpen als deskundigheidsbevordering, samenwerking, preventie en gezondheidsbevordering en het verbeteren van de basis ICT infrastructuur ten behoeve van zorglevering. Als adviseur word je ingezet voor diverse subsidie instrumenten die specifiek bedoeld zijn voor zorgaanbieders. Je hebt daarin een eigen takenpakket en werkt daarbij nauw samen met collega’s in het team. Daarnaast zorg je voor ondersteuning van de coördinator van de betreffende instrumenten.

Als adviseur ben je gesprekspartner voor zorgaanbieders en schakel je met potentiële projectaanvragers over hun project. Je bent goed in staat projecten te beoordelen en je bent zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor het beheer van de gesubsidieerde projecten. Daarbij ben je in staat de voortgang te doorgronden en op basis van signalen uit de projecten de juiste acties te ondernemen. Tot slot word je gevraagd om tijdens informatiebijeenkomsten over de regelingen presentaties te verzorgen

De kandidaat heeft een HBO of academische denk- en werkniveau en heeft affiniteit met de zorgsector. Je hebt ervaring met innovatie en ondernemerschap. De adviseur heeft kennis van de uitvoering van verschillende RVO-regelingen gericht op het stimuleren van innovatie en ondernemerschap in de zorgsector. De kandidaat is in staat om een goede beoordeling en analyse te geven van voorstellen die RVO op dit terrein ontvangt. De adviseur weet een goede onderbouwing te geven van zijn analyses in woord en geschrift. Hij/zij/hen is gewend om dit collegiaal te toetsen en om deze collegiale toetsing te organiseren. De adviseur is gericht op samenwerking binnen en buiten het eigen team. De kandidaat is in staat om voor een breder publiek de werking van de regelingen uit te leggen.

Je staat stevig in je schoenen en kunt zelfstandig opereren in dialoog met projectaanvragers. Je hebt sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden en spreekt de taal van de zorgsector. Verder ben je flexibel in denken en doen, met in achtneming van wettelijke kaders.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.
Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening.
RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.
Ook zijn er taken van de Productschappen, VIR, DLG en PIANoo ondergebracht

De adviseur wordt geplaatst bij Nationale Programma's, Afdeling OVS, team Valorisatie en sectoren I. In dat team wordt gewerkt aan opdrachten die gaan over onderzoek, R&D, valorisatie, innovatie en ondernemerschap. De werkzaamheden varieren en betreffen bijvoorbeeld subsidieverstrekking, kennisuitwisseling, het organiseren van challenges en prijsvragen, het ondersteunen bij beleidsontwikkeling en innovatiegericht inkopen.

 • Een werkweek van 36 uur (parttime/fulltime) binnen een uitdagende werkomgeving;
 • Een bruto uurloon tussen €17,68 - €28,41 (inschaling op basis van werkervaring);
 • Een tijdelijk dienstverband van 3 maanden met kans op verlenging o.b.v. een detacheringsovereenkomst;
 • De Rijksoverheid hanteert de volgende reiskostenvergoeding: €0,07 cent per kilometer (geen parkeerkosten), €0,20 cent met de fiets en 100% OV-kosten;
 • Werken via een toonaangevende uitzendonderneming met unieke vacatures die gespecialiseerd is binnen de overheid;
 • Werken binnen een organisatie die bijdraagt aan de samenleving voor Nederland;
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren en enthousiaste Recruiters & HR-medewerkers;
 • Een opbouw van vakantiedagen naar rato;
 • Om je persoonlijke ontwikkeling op peil te houden bieden wij gratis online trainingen aan via Good Habitz;
 • Voor deze opdrachtgever is het aanvragen van een VOG noodzakelijk (deze verzorgen wij voor jou);
 • Je standplaats wordt Den Haag. Dit is goed te bereiken vanaf Leiden, Rotterdam en omgeving.