Solliciteren

Schrijf je in voor arbeidsbemiddeling en solliciteer gericht op deze vacature.

Deze vacature bestaat helaas niet (meer).

Regievoerder

Start People Den Haag Overheid

Standplaats
Amsterdam
Opleiding
HBO
Vakgebied
Overheid
Vacaturenummer
1AV0031007

Als Regievoerder Vertrek (Medewerker Behandelen en Ontwikkelen) richt je je op het op regisseren en voorbereiden van het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen (op individueel niveau). Je maakt een vertrekdossier en -plan gebaseerd op het dossier. Daarnast ben je verantwoordelijk voor de voortgang van het vertrek en je voert daartoe vertrekgesprekken. Je motiveert vreemdelingen aan wie geen verblijf is toegekend en die de plicht hebben Nederland te verlaten (bij voorkeur zelfstandig). Je organiseert het feitelijk vertrek door het wegnemen van belemmeringen en bent in staat om actie richting de vreemdeling te ondernemen wanneer de situatie daarom vraagt. Een belangrijk onderdeel van je werk is het samenwerken, overleggen en tot gezamenlijke doelen komen met ketenpartners en lokaal betrokken partijen. Binnen de DT&V is de werkmethodiek “ Werken in een gedwongen kader” (Wigk) de standaard. Over je werkzaamheden leg je periodiek verantwoording af aan je leidinggevende of senior.

Als regievoerder ben je werkzaam in een dynamisch werkveld, waar geen dag hetzelfde is. Op dagelijkse basis spar je met je collega’s en andere partijen over jouw caseload en welke strategie jij het beste kan toepassen. Als Regievoerder Vertrek (Medewerker Behandelen en Ontwikkelen) richt jij je op - het op individueel niveau - regisseren en voorbereiden van het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen. Als regievoerder ben jij verantwoordelijk voor het gehele vertrekproces van een vreemdeling.

Dat betekent het volgende:
De vreemdeling heeft in Nederland een aanvraag tot verblijfsrecht ingediend, maar een aanzegging gekregen Nederland te verlaten. De vreemdeling krijgt te horen dat hij niet in Nederland mag blijven. Jij als Regievoerder, krijgt het dossier in handen en gaat vervolgens met de vreemdeling in gesprek. Tijdens deze gesprekken wordt er een beroep gedaan op jouw motivatietalent en gesprekstechnieken. Hoe zorg jij ervoor, binnen de kaders van de Vreemdelingenwet 2000 en de kaders die de DT&V heeft gesteld, dat de vreemdeling in beweging komt en Nederland wil verlaten. Op basis van het huidige dossier en de gesprekken die jij voert met de vreemdeling, maak jij een vertrekdossier en vertrekplan. Dit doe je binnen de kaders die de Vreemdelingenwet 2000 biedt, de kaders van de DT&V maar je gebruikt ook je eigen scherpe, creatieve en meedenkende geest. Vervolgens komt ook jouw talent voor organiseren aan bod. In samenwerking met andere partijen, zoals o.a. het COA, IND, DJI, IOM en AVIM organiseer jij het vertrek voor de vreemdeling en probeer jij zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen.

  • De kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur op het gebied van, Sociaal Agogisch, Psychologie, Welzijnswerken of Management Economie en Recht. ☒
  • De kandidaat beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift. ☒
  • De kandidaat heeft een motivatiebrief ingediend, waarin wordt omschreven waarom de kandidaat bij de DT&V wil werken. ☒
  • De kandidaat is in bezit van een rijbewijs en heeft de beschikking tot eigen vervoer ☒
  • De kandidaat is woonachtig in de Regio Amsterdam☒

MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor nadere informatie over MJenV wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

  • Gemiddeld aantal uur per week: 36 uur (fulltime)
  • Beoogde startdatum: z.s.m.
  • Een tijdelijk dienstverband t/m 31-12-2021
  • Er is een optie tot verlengen bij goed functioneren (het is de intentie om te verlengen).