Arbeidsreïntegratie

Passend werk na arbeidsongeschiktheid

De juiste persoon op de juiste plek in uw organisatie: dat is voor u als werkgever een uitdaging. Zeker als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. Dan wilt u dat die medewerker zo snel mogelijk weer volledig inzetbaar is. In de oude functie, of in een taak die bij terugkeer op de werkvloer beter past.

Wat is reïntegratie (re-integratie)?

start-people-restart-werkgevers-arbeidsreintegratie

Is uw medewerker niet langer in staat om zijn oude werkzaamheden goed uit te voeren? En is er ook geen functie beschikbaar die wel past? Dan start voor u en uw werknemer het tweede spoor van reïntegratie. Het vertrekpunt op weg naar passend werk buiten de organisatie.

Wet verbetering poortwachter

Een medewerker snel weer aan het werk krijgen is een gedeelde verantwoordelijkheid: van de werknemer zelf en van u als werkgever. Dit is zo vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Met uw inspanningen om de werknemer te laten reïntegreren na ziekte of arbeidsongeschiktheid, helpt u hem op weg naar een nieuwe start. En u voorkomt daarmee dat u ook het derde ziektejaar loon doorbetaalt.

Wat doet Restart?

Restart begeleidt uw medewerker tijdens hun zoektocht naar passend werk buiten uw organisatie. Ons tweedespoortraject zorgt ervoor dat uw werknemer:

  • in beweging komt;
  • zicht krijgt op kansen en eigen kunnen;
  • de concurrentie op de arbeidsmarkt verslaat.

Met hulp van onze professionele coaches houdt u vanaf dag één de vaart in de reïntegratie.

3 stappen voor een succesvol tweedespoortraject

1. Driegesprek

Elk reïntegratietraject start met een driegesprek: tussen u als werkgever, de werknemer en de coach. Want een succesvolle stap naar passend werk is van belang voor alle partijen. Na het driegesprek zijn direct de verwachtingen, mogelijkheden en wensen voor iedereen duidelijk. Daarna houden wij u via voortgangsrapportages op de hoogte van de kansen, sollicitatieactiviteiten en vooruitzichten van uw medewerker. En regelmatig praten wij u bij over de voortgang.

2. Start programma

Aan de slag! is ons programma voor outplacement en reïntegratie, en sluit aan op elk opleidingsniveau. Compleet met doordachte stappen en instrumenten waarmee we mensen succesvol weer aan het werk helpen. We leggen de basis met een empowermentprogramma van zes weken. Daarin begeleiden we de werknemer intensief. Met vertrouwen in zichzelf, eigen talenten en de arbeidsmarkt als resultaat.

3. FIT-test

De FIT-test is ons online loopbaaninstrument. Zo brengen we de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker in beeld, én kan hij zich zelfstandig oriënteren op zijn persoonlijke beroeps- en arbeidsmogelijkheden. Dankzij de begeleidersmodule voor onze coaches, geven we direct feedback en kijken we samen naar concrete gevolgen en alternatieven.

Start met arbeidsreïntegratie

Restart heeft een eerlijke aanpak, transparant, praktisch van aard en altijd op maat. Wilt u weten hoe u een werknemer via een helder reïntegratietraject begeleidt naar passend werk? Binnen of buiten uw organisatie? En hoe u daarmee het doorbetalen van loon voorkomt? Neem contact met ons op en laat uw gegevens achter in onderstaand contactformulier.

Contact met Restart

In ons privacy statement kun je nalezen hoe jouw gegevens worden verwerkt.