Over Start People

Equal pay

Equal pay staat voor gelijk loon voor gelijk werk. Sinds 30 maart 2015 moeten flexkrachten vanaf de eerste dag worden betaald volgens de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Uitzendkrachten hebben daardoor dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. Dit heet de inlenersbeloning.

De inlenersbeloning

De inlenersbeloning is erop gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient (en ontvangt) als uw andere personeelsleden die dezelfde werkzaamheden uitvoeren (en volgens de voor uw bedrijf geldende cao of regeling worden betaald). De inlenersbeloning is samengesteld uit:

  • Het bruto loon van de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV/ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

De juiste toepassing

De uitzendorganisatie en de inlener zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat de inlenersbeloning goed wordt toepast, maar op grond van de Wet aanpak schijnconstructies bent u als inlener aansprakelijk als niet het juiste loon wordt betaald aan de uitzendkracht. Om die reden hebben wij van u correcte informatie nodig over de bij u geldende beloningen en andere arbeidsvoorwaarden.

Uitzonderingen

De inlenersbeloning geldt niet voor flexkrachten die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij de intermediair. Ook groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals schoolverlaters, herintreders of langdurig werklozen) hoeven hier niet aan te voldoen, evenals mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.

 

Vul uw gegevens in en download gratis onze equal pay white paper

Wilt u meer weten over de vernieuwde ABU cao en het onderdeel equal pay? Vul hieronder uw gegevens in en u kunt direct onze equal pay white paper gratis downloaden. Daarin staan we uitgebreid stil bij alle veranderingen die equal pay met zich meebrengt.