Persoonlijk gesprek: Arbeidsmarktscan

logo_restart Wat is het: Persoonlijk gesprek
Tijdsinvestering: 1 gesprek van maximaal 1,5 uur

Doel van deze training

Jouw kansen op de arbeidsmarkt in beeld brengen.

Persoonlijke analyse en rapportage

Deze scan bestaat uit een persoonlijke SWOT analyse en een scan van de historische en actuele vraag op de (regionale) arbeidsmarkt. De SWOT analyse gaat in op je sterke en zwakke punten in relatie tot de mogelijkheden een andere baan te realiseren (korte termijn) en/of een loopbaan te plannen (langere termijn). Naast de eigen kennis, competenties en eigenschappen spelen ook externe ontwikkelingen een rol bij het realiseren van de doelstellingen. Ook deze externe ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om naar alternatieven op zoek te gaan.

Marktanalyse

Op basis van je zoekprofiel en wensberoep(en) wordt vervolgens een analyse gemaakt in de vacaturedatabase van Restart. In deze database zijn alle in Nederland gepubliceerde vacatures opgeslagen, zowel actuele als historische vacatures. De coach kan hierin tot een jaar terugkijken en zo een beeld schetsen van de ontwikkeling in het aantal vacatures binnen het zoekprofiel. Dit geeft enerzijds inzicht in de actuele vacatures (zijn het er veel of weinig) en anderzijds in de trend, is die dalend of juist stijgend.

Rapportage

De arbeidsmarktscan wordt uitgewerkt in een rapportage in de vorm van een situatieschets, een overzicht van sterke punten en punten die verbetering vragen. De kansen en bedreigingen worden benoemd en de stappen die je kunt zetten om de kansen te benutten en de bedreigingen het hoofd te bieden.

Wanneer?

Je wordt benaderd voor een persoonlijke afspraak.