O Start People International Recruitment

Praca jest wartością dla każdego. Nie tylko dla pracowników, ale też i dla organizacji. Nie zawsze udaje się znaleźć odpowiedniego kandydata na holenderskim rynku pracy. Dlatego też często rekrutujemy kandydatów poza granicami Holandii. Start People International Recruitment odgrywa w tym procesie istotną rolę.

Od roku 1999 zajmujemy się pośrednictwem pracy, rekrutacją i doradztwem w zakresie startu na holenderskim rynku pracy, skupiając się przy tym na kandydatach z niemieckich oraz belgijskich  terenów przygranicznych. Dodatkowo jesteśmy aktywni w obszarze pośrednictwa pracy dla imigrantów zarobkowych. Pomogliśmy już tysiącom kandydatów znaleźć odpowiednie miejsce zatrudnienia w Królestwie Niderlandów. Wyróżnia nas szczerość oraz otwartość. Wierzymy również w uczciwy i przejrzysty transgraniczny rynek pracy.


Współpraca

Solidność, uczciwość, jasne zasady zatrudnienia oraz udzielanie rzetelnych informacji są kwestiami, do których przywiązujemy dużą wagę. W tym duchu zawiązaliśmy strategiczne partnerstwo z organizacjami rządowymi (NL/DE/BE) takimi jak: UWV, Bundesagentur für Abeit, VdaB, EURES oraz regionalne i przygraniczne punkty informacyjne. 

Zbudowaliśmy również sieć kontaktów z instytucjami, mieszczącymi się na niemieckich terenach przygranicznych. Dzięki temu jesteśmy regularnie obecni na spotkaniach informacyjnych w aż dwudziestu oddziałach Agentur für Arbeit (urząd pracy) oraz  Jobcenter (sprawy socjalne/gmina).

Członkostwo w Eures: Europejskiej Sieci Mobilności Zawodowej

W roku 2019 staliśmy się członkiem organizacji Eures- Europejskiej Sieci Mobilności Zawodowej. EURES to sieć, której celem jest ułatwianie swobodnego przepływu pracowników pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Sieć oparta jest na współpracy między Komisją Europejską a partnerami sieci, takimi jak publiczne służby zatrudnienia (PES), prywatne służby zatrudnienia (PRES), związki zawodowe czy organizacje pracodawców.

Working-in-the-Netherlands