Praca w Holandii

Praca za granicą stawia przed pracownikiem zawsze nowe wyzwania oraz jest swoistym testem umiejętności dostosowywania się do innego otoczenia. Każdy kraj ma własne kody zachowań, tradycje, inne prawa oraz odmienny system świadczeń socjalnych. Przed podjęciem pracy za pośrednictwem naszej agencji, otrzymasz od nas szczegółowe informacje, dotyczące pracy i życia w Holandii w kwestiach takich jak np. podatki oraz ubezpieczenia (zdrowotne). Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy broszurę, w której zebraliśmy najważniejsze informacje na ten temat. 


Numer identyfikacji socjalno-fiskalnej BSN oraz pozwolenie na pracę 

Jeżeli pochodzisz z jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Szwjcarii, Norwegii lub Lichtenstein, aby podjąć pracę w Holandii, nie potrzebujesz pozwolenia o pracę. Musisz jednak mieć numer identyfikacji socjalno-podatkowej tzw. BSN, o który możesz wystąpić osobiście w holenderskiej gminie. Na spotkanie w gminie musisz zabrać dowód osobisty lub paszport.

W międzyczasie prawo obowiązujące w Holandii może ulec zmianie, dlatego w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze Start People International Recruitment w Venlo.

Podatki i dodatki

Każdy pracownik pracujący w Holandii odprowadza podatek dochodowy z tytułu wykonywanej pracy.  W Holandii obowiązuje progresywny system opodatkowania, co oznacza, że im wyższe zarobki, tym wyższy podatek dochodowy. Z podatku należy się rozliczyć, jeśli od holenderskiego Urzędu Skarbowego pracownik otrzymał list z wezwaniem do złożenia zeznania podatkowego. Oświadczenie można złożyć samodzielnie drogą elektroniczną lub zlecić tę czynność doradcy podatkowemu/księgowemu.

Osobom pracującym w Holandii często przysługują różne świadczenia socjalne, tzw. dodatki. Jest to forma dofinansowania do np. kosztów opieki pozaszkolnej czy ubezpieczenie zdrowotnego. 

Ubezpieczenie zdrowotne

Będąc zatrudnionym w Królestwie Niderlandów, masz obowiązek wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. W przeciwieństwie do systemu obowiązującego w Polsce, w Holandii pracodawca nie odprowadza automatycznie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zawarte w innym kraju nie jest honorowane. Wysokość składki na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne zaczyna się od ok. €120 i różni się wysokością w zależności od ubezpieczalni. Przy takiej składce obowiązuje zwykle tzw. własne ryzyko, które wynosi €385 netto/rok. Jest to kwota, którą pacjent pokryje z własnej kieszeni w przypadku wykupu leków bądź, gdy korzysta ze specjalistycznej opieki zdrowotnej. Kwota ta jest obowiązkowa. Własne ryzyko można podnosić o €100 do kwoty €885, co skutkuje obniżeniem miesięcznej składki. Jest to opcja, która może okazać się interesująca dla osób pracujących w Holandii, ale nie korzystających tutaj z opieki zdrowotnej. Dzieci do 18 r. ż. mieszkające w Holandii muszą być dopisane do holenderskiej polisy ubezpieczeniowej rodziców. Dzieci ubezpiecza się bezpłatnie. Po osiągnięciu przez dziecko 18 r. ż. musi ono wykupić własną polisę ubezpieczeniową. W pewnych przypadkach istnieje możliwość otrzymania dodatku do ubezpieczenia. 

Warunki pracy za pośrednictwem Start People

Jeśli podejmujesz zatrudnienie przez Start People na pełny etat, odkładasz co miesiąc płatne godziny urlopowe. Na rok przysługuje Ci 25 takich dni. Dodatkowo odkładane Ci są pieniądze wakacyjne, które wypłacane są raz do roku w maju. Większość naszych zleceniodawców zwraca również koszty dojazdu na trasie praca-dom. Natomiast za godziny nadliczbowe wypłacane są dodatki w wysokości obowiązującej w Układzie Zbiorowym Pracy, tzw. CAO u danego klienta.  

Przy podpisywaniu umowy możesz wybrać częstotliwość wypłaty wynagrodzenia – co cztery tygodnie lub co tydzień. Pensja przelewana jest na imienny rachunek bankowy pracownika, otwarty w dowolnym kraju europejskim.  

EURES i Start People

Dążymy do tego, aby transgraniczny rynek pracy był przejrzysty i przyjazny dla każdego kandydata. Solidność, uczciwość, jasne zasady zatrudnienia oraz udzielanie rzetelnych informacji są kwestiami, do których przywiązujemy dużą wagę. Pracując w tym duchu, w roku 2019 staliśmy się członkiem organizacji Eures- Europejskiej sieci mobilności zawodowej. EURES to sieć, której celem jest ułatwianie swobodnego przepływu pracowników pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Sieć oparta jest na współpracy między Komisją Europejską a partnerami sieci, takimi jak publiczne służby zatrudnienia (PES), prywatne służby zatrudnienia (PRES), związki zawodowe czy organizacje pracodawców. 
Kliknij niniejszy link, aby przejść do portalu Eures: www.eures.europa.eu.
 


Przydatne linki:

Working-in-the-Netherlands