Over Start People

Nieuwe wet- en regelgeving in 2017

Zoals ieder jaar wijzigen ook in 2017 weer diverse wetten en regels die voor HR-adviseurs van belang zijn. Een overzicht van de veranderingen in wet- en regelgeving in 2017 op hoofdlijnen.

start people-arbeidsmarkt- wet-regelgeving1. Wet aanpassing transitievergoeding

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar een werknemer wettelijk recht op heeft bij het einde van het dienstverband. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal dienstjaren van de werknemer.
Wat is er aangepast? De compensatie voor de werkgever bij ontslag na langdurige ziekte. Er is meer ruimte om per cao alternatieve vergoedingen af te spreken voor bedrijfseconomische ontslagen.

Lees verder

2. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De beslagvrije voet is in het leven geroepen om te waarborgen dat mensen met schulden voldoende overhouden om in de kosten van hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Over een deel van het inkomen kan geen beslag gelegd worden door een deurwaarder.
Wat is er aangepast? Omdat dit in de praktijk vaak misgaat, zijn er eenvoudigere richtlijnen opgesteld voor vaststelling van wat bij loonbeslag minimaal nodig is om nieuwe schulden bij de werknemer te voorkomen.

Lees verder

3. Wet aanpassing kraamverlof

Het kraamverlof voor partners is uitgebreid van twee naar vijf dagen.

Lees verder

4. Wijziging Wet op de ondernemingsraden, regeling topbeloningen

De Wet op de ondernemingsraden moet ervoor zorgen dat grotere ondernemingen en overheidsinstellingen de medezeggenschap voor werknemers en ambtenaren regelen.
Wat is er aangepast? De introductie van beloningsverhoudingen als verplicht agendapunt bij overleg OR en bestuurder.

Lees verder

5. Wijziging Wet minimumloon: jeugdloon, stukloon en meerwerk

Het minimumloon is aangepast. Er is een geleidelijke verlaging van leeftijdsgrenzen, invoering van minimumuurloon bij stukwerk en de verplichting om ook bij overwerk de wettelijke ondergrenzen te respecteren.

Lees verder

6. Wijziging Arbowet, arbeidsgerelateerde zorg

De Arbowet is aangepast om de arbozorg te verbeteren. Zo zijn er onder andere basiscontracten met arbodienstverleners ingevoerd en  de medezeggenschapsregels rond preventiemedewerkers zijn aangepast.

Lees verder

7. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

De uitvoering van de veel besproken Wet DBA is uitgesteld tot 2018.

Lees verder

Automatisch op de hoogte blijven van nieuwe wetten?

Installeer dan de Nieuwe Wetten-app van Ondernemersplein.nl (voor iPhone, Android en tablets).

Fotografie: Eric Rothermel