Disclaimer

Deze website is van Start People B.V. en de daaraan gelieerde ondernemingen die handelen onder de naam Start People (gezamenlijk ‘Start People’). Start People is gevestigd en kantoorhoudende te 1314 CK Almere aan de P.J. Oudweg 61 (Postbus 1, 1300 AA Almere).

Door het gebruiken van deze website wordt u geacht van de volgende gebruikersvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. 

Open de volledig disclaimer als PDF