Start People en moederbedrijf USG People hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Zoals in onze gedragscode omschreven heeft USG People de plicht om te zorgen voor een werkomgeving waarin haar medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen. Onze verantwoordelijkheid gaat echter verder dan alleen de eigen organisatie: wij hebben ook de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilige, eerlijke en gezonde wereld. Wij houden bij onze werkzaamheden dan ook rekening met onze mensen, het milieu en de maatschappij. Samen werken wij aan een betere leefomgeving, voor nu én voor later! 

Speerpunten MVO-beleid

Het MVO speelveld is groot. Wij willen het liefst overal op inspringen, maar we beseffen ons ook dat we keuzes moeten maken. Jaarlijks analyseren wij eventuele verschuivingen in het speelveld en passen daar ons beleid op aan. Wij hebben MVO-Register opdracht gegeven om externe zekerheid te bieden over de betrouwbaarheid van ons MVO-beleid. Het MVO-Register heeft ons beleid beoordeeld en ons opnieuw gecomplimenteerd met de genomen initiatieven en inspanningen.

Het MVO-beleid van USG People zijn gebaseerd op de ISO 26000, de richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. USG People heeft de 7 kernonderwerpen uit deze internationale richtlijn samengevat in 5 speerpunten die hieronder worden toegelicht.