Wat de gevolgen op korte termijn gaan zijn vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus voor de zorg en welzijn is nu nog onduidelijk. Overal zien wij initiatieven binnen instellingen om goed voorbereid te zijn als het virus de instelling bereikt of de zorgcapaciteit in het gedrang komt. Speciaal ingerichte afdelingen waar besmette cliënten naartoe kunnen worden verplaatst, aangepaste roosters, virtuele bijscholing en ook de roep om extra personeel indien er opgeschaald moet worden. 

Massaal wordt hier gehoor aan gegeven. Iedereen voelt zich verbonden met de zorg en wil zijn of haar steentje bijdragen. Hartverwarmend en complex! De massale toestroom van zorgprofessionals die aangeven ingezet te willen worden in uw organisatie zorgt voor extra druk op uw organisatie, terwijl de druk op de zorg al toeneemt.

Wat wij nu direct voor u kunnen doen:

  • Afhandelen van de hulp aanbieding die op u af komt.
  • Screenen van professionals, die zich hebben aangemeld, op diploma, certificaten, BIG-register, ID check en voorbehouden handelingen.
  • Personeelsadministratie: opstellen van arbeidsovereenkomst met uitzendbeding.
  • Verzorgen van managementinformatie: aantal ingezette personen, gewerkte uren en kosten als gevolg van de extra inzet tijdens de corona crisis.
  • Inplannen: bel en regelwerk.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over wat wij specifiek in deze situatie voor uw instelling kunnen doen? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.