Opleidingen volgen is investeren in duurzame inzetbaarheid

ALMERE, 2 december 2015 - Het is belangrijk voor zowel werknemers als werkgevers: de eigen kennis of die van je medewerkers up to date houden met opleidingen en cursussen. Werknemers denken er meestal pas aan als het te laat is, als ze werkloos zijn of dat dreigen te worden. En werkgevers komen pas vaak in beweging als er door regelgeving of technologische ontwikkelen hogere eisen aan medewerkers worden gesteld.

Door Ronald Luijckx, operationeel directeur Start People

Het is ook logisch. Waarom weer achter de boeken als je al een mbo- of hbo-diploma op zak hebt? Dat diploma heb je immers gehaald met de gedachte klaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Zo is het je destijds in ieder geval voorgeschoteld. En het gaat nu toch ook goed?

In onze alledaagse praktijk zien we ook dat veel bedrijven zich richten op de korte termijn. ‘Opleidingen? We draaien net weer een beetje, laten we eerst een beetje geld verdienen’, zo luidt de teneur.

Geen opleidingen volgen? Daar krijg je spijt van

Ook logisch, maar daarom nog niet verstandig. Vrijwel dagelijks zien wij de gevolgen hiervan voor mensen en bedrijven. Een deel van de 50-plussers dat zich bij ons inschrijft is prima te bemiddelen, een deel ook niet. Dat zijn vaak mensen die lang in een en dezelfde baan hebben gezeten. Die niet in hun eigen kennis hebben geïnvesteerd, zeker de laatste jaren niet.

De kwalificaties waaraan medewerkers moeten voldoen, worden in rap tempo naar boven bijgesteld. Automatisering en straks robotisering zijn hier de drijvende krachten achter. Of het nu gaat om banen in de productie of de financiële dienstverlening, we zien het overal gebeuren. Er zijn minder mensen nodig om het productieproces te bemannen, maar de mensen die er staan moeten in staat zijn het hele proces te overzien.

Met schroevendraaier en een waterpomptang begin je weinig

Werknemers die niet in zichzelf investeren lopen het risico buitenspel te komen staan, maar ook werkgevers die geen oog hebben voor het up to date houden van de kennis van medewerkers kunnen zichzelf buitenspel zetten. Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren wel geïnvesteerd in technologie en automatisering. Ze vergeten daarbij dat het mensen zijn die de nieuwe machines moeten bedienen. Met een schroevendraaier en een waterpomptang begin je niet veel in een state of the art productieomgeving anno 2015.

Gemeenschappelijk belang werkgevers en werknemers

Als het gaat om het verrijken van kennis komen werknemers moeilijk in beweging en kijken werkgevers naar de korte termijn. Terwijl ik toch duidelijk een gemeenschappelijk belang zie: zonder goed opgeleide medewerkers komen machines en bedrijfsproces stil te staan.

Bedrijven zouden er dan ook meer werk van moeten maken om nu en zeker straks goed opgeleide mensen in huis te hebben. De beste manier is die mensen zelf op te leiden. Met opleidingen op maat, waarbij de lesstof wordt gevormd door de praktijk van het bedrijf zelf. Regelmatig krijgen nieuwe en bestaande werknemers een opleiding aangeboden. De noodzaak van dat aanbod moet nadrukkelijk worden gecommuniceerd.

En werknemers die duurzaam inzetbaar willen blijven, moeten investeren in zichzelf. Dat geldt voor mensen in vaste dienst, maar ook voor zzp’ers en flexkrachten. Zelf de regie voeren over je kennis en loopbaan is de enige manier om duurzaam inzetbaar te blijven.

Op dinsdag 24 november organiseerden Start People en FD/BNR de boardroomsessie 'Een leven lang werken en leren'. Lees het verslag.