Bewustwordingscampagne ‘Meedoen’ strijdt voor inclusieve arbeidsmarkt

Start People is er voor iedereen. Voor jonge en oudere werknemers, starters, werklozen en mensen met een ziekte of beperking. Wij geloven in een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waarin zo min mogelijk mensen worden uitgesloten. We werken hier hard aan en we dragen initiatieven op dit gebied een warm hart toe. Een voorbeeld van zo’n initiatief is de bewustwordingscampagne ‘Meedoen’ van het College voor de Rechten van de Mens. Doet u ook mee?

Tijdens de campagne ‘Meedoen’ worden goede voorbeelden gedeeld van bedrijven, organisaties, verenigingen, politici en anderen die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt en de rechten van mensen met een beperking. Het doel: mensen ervan bewust maken dat het belangrijk en normaal is dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. En dus ook aan de arbeidsmarkt.

Doet u ook mee?
Draagt u, net als Start People, graag uw steentje bij aan een inclusieve arbeidsmarkt? Op de speciale campagnepagina www.mensenrechten.nl/meedoen vindt u talloze video’s met voorbeelden en tips. Daar kunt u ook een poster maken met de speciale postergenerator, zodat u aan werknemers, klanten en bezoekers laat zien dat u meedoet.

Meer weten over de stappen richting een inclusieve arbeidsmarkt?
Bekijk deze 6 stappen voor participatie en neem voor meer informatie contact op met Restart; gespecialiseerd in arbeidsbeperking en werk.