Participatiewet meest succesvol bij mkb

ALMERE, 27 augustus 2015 - Zo'n 80% van de arbeidsbeperkten vindt een baan bij het mkb. Daar zijn de lijnen korter en is er meer pragmatisme. Werk aan de winkel om de multinationals en overheid aan te haken, zodat de doelstelling van de Participatiewet gehaald wordt, aldus Cristel Poortenaar, algemeen directeur van USG Restart.

De Participatiewet is hot. Gaan we het redden om in 2026 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking? De eerste cjifers laten zien dat er de afgelopen twee jaar er bijna 11.000 banen voor arbeidsgehandicapten bijgekomen. Kanttekening is wel dat een aantal van die banen reeds bestonden en dat het gros hiervan bij het mkb geplaatst wordt.

Overheid en grote corporates lopen achter

Bij multinationals en overheden werken nog relatief weinig mensen met een arbeidsbeperking. Dit is geen kwestie van onwil, maar vaker van onmacht. Er wordt te vaak gedacht in bestaande functieprofielen en er is te weinig daadkracht. Banen moeten worden aangepast op basis van de belastbaarheid van de gehandicapte medewerker. Dan worden duurzame banen gecreërd en voorkom je dat mensen die nu tot die fraaie score van 11.000 horen, volgend jaar geen baan meer hebben.