Werkgevers en Defensietalenten vinden elkaar op Defensiebanenmarkt

Ruim vijftig werkgevers bij elkaar onder één dak, allemaal specifiek op zoek naar goed gekwalificeerd personeel met een Defensieachtergrond: dat is het unieke aan de Defensiebanenmarkt.

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseerde DefensieTalenten, het samenwerkingsverband tussen Restart en de Begeleidings- en Bemiddelingsorganisatie (BBO) van het Ministerie van Defensie, op 30 juni jl. de landelijke banenmarkt.

Het doel van de banenmarkt, met als thema Werken buiten Defensie, je kunt het!, is het realiseren van een match tussen werkzoekende Defensiemedewerkers en een nieuwe werkgever buiten Defensie. De banenmarkt is de ideale plek voor Defensiemedewerkers om elkaar te ontmoeten en in direct contact te komen met potentiële werkgevers.

Afspiegeling Nederlandse arbeidsmarkt

Het aanbod van werkgevers was divers en gaf een goede afspiegeling van de Nederlandse arbeidsmarkt; van Rijksoverheid en logistiek tot Midden- en Kleinbedrijf en gespecialiseerde intermediairs. Voor elke Defensiemedewerker op zoek naar een nieuwe werkplek buiten Defensie was er een divers aanbod en breed perspectief.

Goed voorbereid en concreet resultaat

Wat vooral opviel is dat de Defensiemedewerkers zich goed voorbereid hadden op het bezoek aan de banenmarkt en heel gericht in gesprek gingen met specifieke werkgevers. Het resultaat is dat er al tijdens de banenmarkt direct vervolgafspraken werden gemaakt en concrete meeloopdagen bij werkgevers in de agenda werden genoteerd.

Lessons learned

Defensiemedewerkers werden ook meerdere workshops en presentaties aangeboden, zoals ‘Werken in transport & logistiek’, ‘Werken in de beveiliging’ of ‘Starten als zelfstandig ondernemer’. Er was veel animo voor deze sessies, in het bijzonder voor ‘Oud Defensiemedewerkers aan het woord’, waarin oud Defensiemedewerkers hun waardevolle tips en ‘lessons learned’ deelden voor de overstap naar de civiele arbeidsmarkt. Al deze bijeenkomsten waren op voorhand al volgeboekt.

Terugkijkend kunnen we spreken van een zeer geslaagde dag die alleen maar winnaars kent. Zonder twijfel zal de banenmarkt volgend jaar een nieuwe editie krijgen.

Over DefensieTalenten

De doelstelling van DefensieTalenten is om medewerkers van Defensie, die hun baan gaan verliezen, zo snel mogelijk aan nieuw passend werk te helpen. Hiervoor worden deze medewerkers actief begeleid door hun persoonlijke coach van Restart. De coach biedt individuele maatwerk coaching en geeft onder andere sollicitatietrainingen. Daarnaast organiseert de Talentenmanager van Restart door het hele land speeddate-sessies met verschillende werkgevers en in samenwerking met BBO de jaarlijkse Defensiebanenmarkt.

Over Restart

Restart levert diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en de inclusieve arbeidsmarkt. Denk hierbij aan outplacement, arbeidsre-integratie, begeleid werken en sociale activering. Lees verder.