Hoogste tijd voor samenhangende visie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Almere, 6 maart 2017 – Start People roept het volgende kabinet op om met een samenhangende visie op de arbeidsmarkt te komen. In die visie moet een fundamentele keuze gemaakt worden over flexwerk: zien we dit als noodzakelijk kwaad of als nuttig instrument?

Dit stelt Start People in de trendpaper Visie op werk: Kiezen voor een arbeidsmarkt die werkt. Daarin neemt Start People, een van de grootste ­­HR-dienstverleners op het gebied van flexibele arbeid in Nederland, de knelpunten van de arbeidsmarkt onder de loep. Ook gaat de trendpaper nader in op de oplossingen die de verschillende politieke partijen aandragen.

Verkiezingen: kansen voor beter werkende arbeidsmarkt

“De verkiezingen bieden de gelegenheid om met elkaar nieuwe afspraken te maken voor een beter functionerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die meer mensen een kans op werk biedt, die wezenlijke prikkels introduceert om een leven lang te leren en waarin mensen in zichzelf investeren”, zegt Leonie Belonje, Director Social & Public Affairs van USG People, het moederbedrijf van Start People.

Start People constateert dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren niet hebben gewerkt. De politiek heeft onvoldoende antwoord op maatschappelijke trends als robotisering, digitalisering, langer doorwerken en vergrijzing.

Drie grote arbeidsmarktthema’s

Start People signaleert drie grote uitdagingen voor de arbeidsmarkt:

  • De duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • De flexibilisering van de arbeidsmarkt (hoe zorgen we ervoor dat vast werk flexibeler en flexibeler werk zekerder wordt?)
  • De invulling van zzp’ers (hoe zorgen we voor een helder onderscheid tussen echte ondernemers en schijnzelfstandigen?)

Tijd voor een fundamentele discussie over flexwerk

Start People pleit voor een fundamentele discussie over flexwerk. Nederland kent in vergelijking met veel andere Europese landen een behoorlijk flexibele arbeidsmarkt. Dat heeft geleid tot economisch voordeel, maar tegelijkertijd worden de lusten en lasten van flexibele arbeid niet eerlijk verdeeld. De kloof tussen mensen met een vast contract en de groep flexwerkers en zzp’ers is te groot.

“De trend naar flexibilisering van de arbeidsmarkt is evident. Dat is op zich positief, maar we zien ook knelpunten ontstaan”, zegt Belonje. “Denk aan een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een hardnekkige werkloosheid onder ouderen en mensen met een beperking, een toenemende kloof in bestaanszekerheid tussen vast en flex en onduidelijkheid over de status van zzp’ers. Een nieuw kabinet dient een visie te ontwikkelen die deze knelpunten wegneemt.”

Maatregelen huidige kabinet nauwelijks effectief

Het huidige kabinet heeft wel geprobeerd de arbeidsmarkt vlot te trekken, maar gewenste effecten werden niet bereikt. Zo had de Wet werk en zekerheid tot doel flexmedewerkers sneller naar een vaste baan te laten doorstromen. Het aantal banen is de afgelopen jaren sterker gestegen, maar het aantal vaste banen niet of nauwelijks. Voor werkgevers zijn de risico’s voor vaste contracten te hoog. Een nieuw kabinet moet daarom kijken naar de wet- en regelgeving rondom ontslag, de loonkosten op arbeid en de uitkering bij langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast verdient de Wet DBA aandacht. Wat opvalt in de verkiezingsprogramma’s is dat veel partijen hun kaarten gedekt houden als het over zzp’ers gaat. Belangrijk is in elk geval dat de Wet DBA ‘echte’ ondernemers niet in de weg mag zitten terwijl er ook meer controle op schijnzelfstandigheid moet komen. Belonje: “Er is grote behoefte aan een eenvoudige, fraudebestendige en goed te handhaven verklaring die vooraf duidelijkheid biedt.”

Verkiezingsprogramma’s onder de loep

In de trendpaper toetst Start People de verkiezingsprogramma’s van de grotere politieke partijen aan de uitdagingen waar de arbeidsmarkt voor staat. De bevindingen zijn gerangschikt in een handig overzicht.

238093-start20people20visiepaper20verkiezingen20201720drie20uitdagingen-dc54b6-original-1488383604-1024x447