Deze cijfers zijn het bewijs: de Nederlandse economie (en uitzendbranche) groeit!

Onlangs publiceerde de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) de cijfers van de uitzendbranche van het eerste halfjaar van 2017. Die cijfers laten zien wat wij al eerder vaststelden: de uitzendbranche groeit! Net als de Nederlandse economie zit ook de uitzendbranche weer in de lift. Zo is het aantal gewerkte uren door uitzendkrachten ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016 gestegen met zes procent. En de omzet groeide met datzelfde percentage. In dit artikel leest u meer over de laatste cijfers en ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsmarkt.

De seinen van de Nederlandse economie staan dus weer op groen. Dat is te merken aan de werkgelegenheid, het aantal vacatures en het dalende werkloosheidspercentage (de werkloosheid daalt naar 4,7 procent in 2018). Ondanks de aangetrokken economie zijn organisaties nog voorzichtig met het in dienst nemen van personeel. Zij kiezen steeds vaker voor flexibele arbeidscontracten. De nieuwste vorm daarvan is ‘temp-to-perm’ (van tijdelijk naar vast).

Groei verschilt per sector

Deze factoren zorgen voor een groeiende uitzendbranche, zowel qua uren als qua omzet. Het verschilt echter wel per sector. Zo groeide de industriële sector met 10 procent in uren en 12 procent in omzet, terwijl het percentage in de techniek bleef hangen op 7 procent (omzet en uren).

Administratieve banen verdwijnen door digitalisering

In de administratieve sector daalde het aantal uren zelfs, met 1 procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. De omzet nam af met 2 procent. Start People verwacht dat het aantal banen in de financiële/administratieve sector zal afnemen tot onder de 200.000 in het jaar 2021. Dat komt vooral door digitalisering.

Blijf op de hoogte over trends en ontwikkelingen

Wilt u meer weten over trends en ontwikkelingen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt? Kijk dan op ons online kenniscentrum, of download een (of meerdere) van onze trendpapers.