Nominatie voor Werf& Award met succesvol wervingsproject voor asielzoekerscentra

Start People is er door de inzet van Recruitment Marketing Automation in recordtijd in geslaagd ruim 700 nieuwe professionals te werven die aan de slag gaan bij asielzoekerscentra in Nederland. Recruitment Marketing Automation is een innovatieve recruitmentmethode waarbij digitalisering van het wervingsproces in combinatie met een persoonlijke benadering worden ingezet om in korte tijd zo veel mogelijk kandidaten te werven. Een opzet waarin Start People voor het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ruimschoots slaagde: binnen één weekend vond zij honderden geschikte kandidaten. Een bijzonder project dat was genomineerd voor de Werf& Award - de prijzen voor impactvolle arbeidsmarktcommunicatie en recruitment - die op 16 mei zijn uitgereikt. 

De digitale revolutie heeft in de afgelopen jaren voor veel ingrijpende veranderingen gezorgd. Start People wil hierbij een voortrekkersrol vervullen. Bij alles wat zij met digitalisering doet, staat de mens echter centraal. Technologieën moeten klanten, kandidaten, maar óók recruiters ondersteunen en toegevoegde waarde bieden. Dat betekent dat ook de wijze van recruiten steeds meer wordt gedigitaliseerd. Recruitment Marketing Automation is hiervan een goed voorbeeld. Deze methode heeft Start People met veel succes ingezet voor het COA. 

Grote kweekvijver van professionals

Vanwege de toenemende instroom van asielzoekers zocht Start People eind vorig jaar voor het COA in zeer korte tijd honderden schaarse kandidaten in allerlei functies: van woonbegeleiders en casemanagers tot programmabegeleiders en huismeesters voor (nog te openen) locaties in heel Nederland. Start People keek hierbij niet alleen naar geschikte kandidaten onder professionals die actief op zoek naar werk waren, maar richtte zich ook op latent werkzoekenden, zodat de vijver waarin zij kon vissen een stuk groter was. Door dit grote volume was het digitaliseren van het recruitmentproces nodig en dat kreeg invulling door Recruitment Marketing Automation. Zo werden online doelgerichte en op maat gesneden advertenties geplaatst, speciale landingpagina’s voor websites gebouwd en werden reacties van kandidaten snel en geautomatiseerd opgevolgd via e-mail en sms. 

Een enorm bereik binnen enkele dagen

Al in het eerste weekend leverde dit al ruim 700 gekwalificeerde leads op. Start People bracht met behulp van geautomatiseerde vragen de hard- en softskills per kandidaat direct in kaart. Vervolgens werden de kandidaten automatisch ingedeeld in categorieën waarmee de recruiter hen in de meest relevante volgorde kon bereiken. De recruiter nam vervolgens contact op met de meest geschikte kandidaten voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek was direct gericht op plaatsbaarheid van de kandidaat, omdat de screening en preselectie al geautomatiseerd waren afgerond. Dit resulteerde in een flinke tijdsbesparing. “Het volledig geautomatiseerde wervingsproces zorgde voor een nieuwe wijze van selecteren. Hierbij hebben we op basis van prikkelende en praktijkgerichte vragen de competenties van kandidaten snel in kaart gebracht. Ondanks het digitaliseren van het proces was er meer dan voldoende ruimte voor een persoonlijke benadering van de kandidaten. Met weinig kosten realiseerden we binnen korte tijd een enorm bereik. In slechts een paar dagen zijn we erin geslaagd voor het COA honderden geschikte kandidaten te werven”, vertelt Sebastiaan Rozema, directeur Overheid van Start People. “De combinatie van digitalisering en persoonlijke benadering heeft ervoor gezorgd dat we dit hebben bereikt. We zijn er ontzettend trots op we voor dit mooie project zijn genomineerd voor een Werf& Award. Hoewel we de prijs niet hebben gewonnen, is dit een mooie erkenning en waardering voor al het werk dat ons team heeft verzet.”