Accountmanager opleiden flex USG People College

 

De overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten. Dat is het doel van de pilot voor praktijkleren van DOORZAAM, het fonds voor de Duurzame Inzetbaarheid van Uitzendkrachten. Dit project is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of een mbo-certificaat nog niet haalbaar lijkt. Start People werkt mee aan deze pilot, die op woensdag 25 september een mijlpaal beleefde toen 14 uitzendkrachten trots hun mbo-praktijkverklaring in ontvangst konden nemen. DHL in Beringe en Start People boden hen de kans een praktijkleerroute Logistiek Medewerker te volgen.

Een volwassene die alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Een twintiger die zijn opleiding niet heeft kunnen afmaken en onder zijn niveau werkt. Of een statushouder die nog moeite heeft met de Nederlandse taal. Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt en vaak afhankelijk van een uitkering. Maar liefst 1,5 miljoen mensen staan aan de kant, terwijl er een grote behoefte is aan vakmensen. “Leren in de praktijk kan hen helpen weer mee te doen. Het behalen van een volledig mbo-diploma of -certificaat is voor sommigen echter (nog) een brug te ver. Met deze pilots verkennen we of de praktijkverklaring de kans op duurzaam werk vergroot”, vertelt Calista Timmermans, Accountmanager Opleiden van USG People, waar Start People onderdeel van is.

De praktijkverklaring als schakel naar duurzaam werk

De pilot van DOORZAAM is één van de landelijke pilots voor praktijkleren van S-BB en de ministeries van OCW en SZW. De uitzendkrachten volgen een praktijkleertraject bij een erkend leerbedrijf. ROC Rivor draagt zorg voor de kwaliteitsborging. De 14 uitzendkrachten van Start People gingen aan de slag bij DHL in Beringe. Zij volgden geen lessen en hebben geen examen gedaan, maar kregen een praktijkverklaring, omdat zij hebben laten zien dat zij het werk beheersen. “Op basis van de vraag van DHL en hun persoonlijke kwaliteiten zijn onze uitzendkrachten aan de slag gegaan met delen van een mbo-opleiding. Voor de vaardigheden die zij in de praktijk bij DHL hebben opgedaan, krijgen zij nu een praktijkverklaring. Zo kunnen deze arbeidskrachten ook aan andere logistieke bedrijven laten zien wat ze kunnen. Hiermee vergroten ze niet alleen hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is bovendien een mooie opstap om verder door te leren”, legt Calista uit.

En voor Start People is de praktijkverklaring een instrument dat haar helpt uitzendkrachten breder en beter te kunnen inzetten. “Er zijn bijna 300.000 uitzendkrachten in de logistiek die dagelijks in allerlei processen werkervaring opdoen. In de pilot koppelen we deze ‘informele leerervaringen’ aan praktijkeisen uit het mbo-kwalificatiedossier. Deze uitzendkrachten hebben geen mbo-II diploma en beschikken dus niet over een startkwalificatie, maar kunnen wel goed en hard werken. Wij geven hen een basis om verder te komen in hun loopbaan”, zegt Calista. “Voor het goed uitvoeren van taken is het nodig om bepaalde skills te beheersen en vertrouwd te raken met de werkprocessen. En als je dat eenmaal goed beheerst, kun je wellicht een stap verder zetten. Bijvoorbeeld door verder te leren en jezelf op sommige onderdelen - zoals taal of rekenen - bij te scholen. Zodat je alsnog je mbo-diploma kunt halen. Het is ons doel deze uitzendkrachten net dat steuntje in de rug te geven om verder te groeien, door te leren en een opleiding af te ronden.”

Aan de slag in verschillende rollen

Voordat het leerwerktraject van start ging, zijn alle deelnemers eerst gescreend. “Dit is nodig om te beoordelen of ze aan de instroomcriteria voldoen en te kijken of de mbo-praktijkverklaring voor hen de meest passende oplossing is. De uitzendkrachten zijn hierna gekoppeld aan een praktijkopleider. “Dat is iemand die zelf ooit ook als uitzendkracht is begonnen bij DHL, maar inmiddels is opgeklommen tot teamleider. De praktijkopleider weet dus zelf hoe het is om aan de basis te beginnen en kan een voorbeeldrol vervullen voor de deelnemers”, vertelt Calista. “DHL wil de kandidaten in zo veel mogelijk verschillende rollen inzetten. Zo gelden in de ene productiehal andere processen dan op een andere locatie. Als orderpicker moet je bijvoorbeeld met een orderpick-truck (OPT) kunnen omgaan en hiervoor de nodige kwalificaties hebben. De kandidaten hebben elke week een gesprek met de praktijkopleider. Deze beoordeelt ook hun gedrag tijdens de werkzaamheden. Houdt iemand de werkomgeving netjes, hoe gaat hij om met collega’s en hoe stelt iemand zich op tijdens het werkoverleg?”

Ook worden alle kandidaten vanaf het begin van het leerwerktraject intensief begeleid door de coach van Start People. “Onze consulenten Daphne, Lynn en Manouk kennen de mensen goed en hebben keihard gewerkt om van dit project een succes te maken. Zij nemen de uitzendkrachten echt bij de hand en geven hen één op één over allerlei zaken advies. Zij hebben de kandidaten vooral op ‘soft skills’ begeleid. Door met hen in gesprek te gaan en veel aandacht te geven, gingen zij echt de diepte met de uitzendkrachten in.”

Een leven lang leren

Leren in de praktijk kan helpen om mensen weer mee te laten doen, is de overtuiging van Calista. En dat is een proces dat eigenlijk nooit ophoudt. “Dit project is een mooi voorbeeld van een leven lang leren. Het is belangrijk om mensen te stimuleren om zich tijdens hun hele loopbaan te blijven ontwikkelen en zelf de regie in handen te houden. Dat versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Het is een laagdrempelig traject. Het is goed om mensen te prikkelen en hen het vertrouwen te geven dat ze iets goed kunnen. Bovendien hebben we mensen die praktisch zijn opgeleid hard nodig. Van monteurs die zonnepanelen plaatsen tot operators die robots repareren. Deze mensen verdienen in mijn ogen veel waardering, want ze zorgen ervoor dat onze economie blijft draaien.”